Om folkeskolesektionen

Medlemmer af folkeskolesektionen tæller folkeskolelærere, lærere på friskoler og efterskoler, lærerstuderende og andre med særlig interesse i grundskolen.
Folkeskolesektionen er organiseret med en bestyrelse der arbejder for hele grundskoleforløbet fra 1. - 10. klasse og for de lærerstuderende.

Medlemsbladet DANSK
Folkeskolesektionen udgiver sammen med Sektionen for læreruddannere medlemsbladet DANSK der udkommer og udsendes til alle medlemmer af de to sektioner 4 gange om året.

Bestyrelsen
Se hvem der sidder i bestyrelsen for Folkesskolesektionen, hvilke ansvarsområder de hver især varetager, og hvordan du kontakter dem.

Generalforsamlinger, årsberetninger m.m.
Læs referater fra seneste generalforsamlinger, årsberetninger m.m., og find ud af hvem vi samarbejder med i det faglige landskab. Sektionen formelt set.

Læs også om hvordan sektionerne indgår i Dansklæreforeningen som helhed, og hvordan Dansklærerforeningen generelt er organiseret.