Om folkeskolesektionen

Medlemmer af folkeskolesektionen tæller folkeskolelærere, lærere på friskoler og efterskoler, lærerstuderende og andre med særlig interesse i grundskolen.


BESTYRELSEN
Folkeskolesektionen er organiseret med en bestyrelse der arbejder for hele grundskoleforløbet fra 1.-10. klasse og for de lærerstuderende. Se, hvem der sidder i bestyrelsen for Folkesskolesektionen, hvilke ansvarsområder de hver især varetager, og hvordan du kontakter dem. Læs også om hvordan sektionerne indgår i Dansklæreforeningen som helhed, og hvordan Dansklærerforeningen generelt er organiseret.


MEDLEMSBLADET DANSK
Folkeskolesektionen udgiver sammen med Sektionen for læreruddannere medlemsbladet DANSK der udkommer og udsendes til alle medlemmer af de to sektioner 4 gange om året.


GENERALFORSAMLING
Hver sektion har sin egen generalforsamling som vælger medlemmerne til sektionens bestyrelse. Alle medlemmer af sektionen har stemmeret ved generalforsamlingen. Generalforsamling i Dansklærerforeningens folkeskolesektion blev afholdt lørdag den 3. oktober 2020 i Dansklærerforeningens Hus, Rathsacksvej 7, 1862 Frederiksberg C.
Se referat.


Se referater fra generalforsamlinger, bestyrelsens årsberetninger og vedtægter herunder:

Referat 
Referat af Folkeskolesektionens generalforsamling - Oktober 2020

Årsberetning
Årsberetning 2020

Vedtægter
Vedtægter for folkeskolesektionen 2010