Om Læsefidusen

LÆSEFIDUSEN
Læsefidusen har været en vigtig del af Dansklærerforeningens og forlagets historie og succes. Læsefidusen så dagens lys i 1999. Da de første materialer udkom, var det med ambitionen om at tilbyde lærerene i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse et bredt og varieret danskmateriale med Læsefidusen som omdrejningspunkt. Den lille abe skulle give tryghed og nærvær og være den figur, der fulgte med barnet fra børnehaveklassen til 1. klasse. Og det har Læsefidusen gjort med stor succes – interageret med børnene, deres hverdag og læring. I 2020 er Læsefidusen udkommet som komplet dansksystem til børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse. 

 

Skal I have nyt system? Så læs med her.
Det nye system fra Læsefidusen er bygget op omkring danskfagets kompetenceområder: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Eleverne skal lytte, tale, læse, skrive og opbygge viden om og erfaringer med det danske sprog i både fiktions- og faktatekster.

Systemet lægger op til undervisning i litteratursamtale, ordkendskab, sprogforståelse og genrekendskab og understøtter en balanceret undervisning i læsning og skrivning. Undervisningsdifferentiering og forældreinddragelse er vigtige elementer.

Understøtter Fælles Mål.

Læs mere om det nye system Læsefidusen.