Prøver i dansk

OBS! SIDEN ER VED AT BLIVE REVIDERET!

 

Er du dansklærer i 9. eller 10. klasse, har du sikkert behov for overblik over krav og muligheder til de afsluttende prøver. Mange spørgsmål melder sig, fx

  • Er du dansklærer i 9. eller 10. klasse, har du sikkert behov for overblik over krav og muligheder til de afsluttende prøver. Mange spørgsmål melder sig, fx
  • Hvad og hvor meget skal der opgives?
  • Hvad må eleverne have med til skriftlig prøve?
  • Hvad er en synopse?
  • Hvilke hjælpemidler må eleverne anvende?
  • Hvornår skal der trækkes lod?
  • Hvordan vurderes eleverne?
  • Hvordan samarbejder jeg med censor?
  • Hvad nu hvis …?


Prøveplan maj/juni 2019
De skriftlige og mundtlige prøver 2019.


Skriftlige prøver i dansk med adgang til internettet
Læs om muligheder og udfordringer med de skriftlige prøver i dansk med adgang til internettet i artiklen "Inspirere, citere eller kopiere"af Birgitte Therkildsen.


Prøver i dansk
Styrelsen for undervisning og Kvalitet (STUK) arbejder løbende med at udvikle prøverne. Fra maj 2017 er prøverne i skriftlig fremstilling i 9. klasse og skriftlig prøve i 10. klasse (prøvedel B og C) med adgang til internet. Der er fra maj 2017 kun en skriftlig prøve på de to prøveniveauer, og derfor skal eleverne være forberedt på de nye udfordringer og muligheder, som dette giver. Læs mere om initiativerne til udvikling af prøverne her på dansklf.dk.

Der foregår også et arbejde med digitalisering af prøven i retskrivning og læsning, men i 2017 kan der forsat vælges mellem digital og papirbaseret prøve i disse to discipliner. Dette gælder også for prøvedel A i 10. klasse.

Dansklærerforeningen følger arbejdet med de afsluttende prøver nøje, og her på siderne kan du finde information om prøverne. 

På UVM.dk/fp www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever kan du finde alle de formelle oplysninger om prøverne.
Herunder får du link til de vigtigste tekster.


Prøvekravene – Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver
BEKENDTGØRELSE nr. 1132 af 25/08/2016  - Her finder du alle de formelle krav og retningslinjer for forberedelse og afholdelse af prøverne i grundskolens 9. og 10. klasse.


Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk – 9. klasse
Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk – 10. klasse

I august 2016 er der kommet nye vejledninger. De indeholder en udfoldning af bekendtgørelsens krav og regler. 
Der er i de nye vejledninger en del nyt stof – ikke mindst om nye skriftlige prøver med adgang til internettet. Desuden har nye fælles mål affødt en lang række sproglige ændringer i måden at beskrive faget og prøvekravene på.
I vejledningerne finder du praktiske eksempler og gode råd til både forberedelsen og gennemførelsen af prøverne. Desuden er der oversigter og skemaer med vurderingskriterier og vejledende karakterbeskrivelser. Sørg for altid at bruge den nyeste vejledning.

Du finder vejledningerne her på uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Forberedelse/Proevevejledninger

Love, regler, vejledninger m.m. vedrørende Folkeskolens afsluttende prøver finder du på www.uvm.dk/fp
Sørg altid for at kende de nyeste opdateringer.


Bedømmelse og karakter
Fra prøveterminen maj 2017 rettes de skriftlige besvarelser kun af en bedømmer – en statslig beskikket censor. 

Særlige vilkår
Tilrettelæggelse og muligheder ved prøven for elever med særlige behov er beskrevet i en ny vejledning på uvm.dk "Prøver på særlige vilkår og fritagelse". 


SÆT SPOR-serien – Her finder du gode materialer til forberedelse af prøverne.
Læs mere.