DANSK 2014

TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR 2014:
Nr. 1: Fagteam – Udkom 13. marts 2014
Nr. 2: Meget mere danskfag ... - Udkom 21. juni 2014
Nr. 3: Nordisk børne- og ungdomslitteratur - Udkom 9. oktober 2014
Nr. 4: Screeninger, test og prøver i dansk - Udkom 13. december 2014


DANSK 4/2014
Årets sidste nummer af DANSK sætter spot på prøver, test og screeninger i grundskolen og på læreruddannelsen for at skærpe din og dine kollegaers opmærksomhed på at træde varsomt når I arbejder med prøver og test.
Læs DANSK 4/2014
 

DANSK 3/2014
I dette nummer møder du forfatterens, kritikerens, oversætterens, underviserens, anmelderens og forskerens blik på børne- og ungdomslitteraturen i Norden, og du kan undervejs finde inspiration til din undervisning i både nabosprogenes og den danske af slagsen.
Læs DANSK 3/2014

Ekstramateriale til DANSK 3/2014
 

DANSK 2/2014
I DANSK 2 kan du læse artikler skrevet af oplægsholderne på Dansklærerforeningens konference “Læsning, literacy og litteratur i et markedsorienteret danskfag”. Der er også forskellige betragtninger om de nye Fælles Mål, ideer til arbejdet med literacy med førskolebørn og præsentationer af opgaver og udgivelser.
Læs DANSK 2/2014

Ekstramateriale til DANSK 2/2014: "Multimodalitet i et læringsperspektiv" af Helle Stenhøj og Anja Vagner Hoyos. Professionsbachelorprojekt April 2014. 


DANSK 1/2014
Årets første nummer af DANSK handler om alle de danskfaglige aktiviteter der kan fungere i fagteamet og ud fra fagteamet. Vi er helt sikre på at I med dette nummer i hånden kan opprioritere arbejdet.
Læs DANSK 1/2014

Ekstramateriale til DANSK 1/2014: "Samarbejde og merværdi – i grænseoverskridende nabosprogsundervisning", artikel af Torben Sebro