Læs DANSK 2021


DANSK 1/2021 – Verdensmål
I årets første nummer af DANSK har vi rettet blikket mod et af de temaer, de fleste af os formentlig har stået overfor i en temauge. Verdensmålene. 
Vi håber med dette temanummer af DANSK at kunne bidrage til at kvalificere arbejdet med verdensmål i danskundervisningen.
 

SÆRTILLÆG TIL DANSK 1/2021: Jesper Wung-Sung fylder 50 – Tillykke!
Med dette særnummer af DANSK ønsker Dansklærerforeningens Folkeskolesektion Jesper Wung-Sung tillykke med de 50 år. Vi takker for alle ordene og ser frem til mange flere.