Kanonarbejde

INSPIRATION TIL ARBEJDE MED DANSK LITTERATURS KANON

Dansk Litteraturs Kanon blev første gang præsenteret i 2004. Forud for kanonlisterne var gået et langt og grundigt arbejde i kanonudvalget.

I forbindelse med præsentationen af Nye Forenklede Fælles Mål der trådte i kraft august 2015, har arbejdsgruppen for faget dansk ændret i kanonlisten.

Det betyder konkret at Klaus Rifbjerg og Martin A. Hansen er blevet erstattet af Tove Ditlevsen og Henrik Ibsen.

Fra august 2015 ser den obligatoriske fælleskanon for grundskolen således ud:

Folkeviser
Ludvig Holberg
Adam Oehlenschläger
N.F.S. Grundtvig
St. St. Blicher
H.C. Andersen
Herman Bang
Henrik Pontoppidan
Johannes V. Jensen
Martin Andersen Nexø
Tom Kristensen
Karen Blixen
Peter Seeberg
Tove Ditlevsen
Henrik Ibsen

Der er også sket ændringer i den vejledende kanon til grundskolen – som nu ser således ud:

Danske folkeeventyr
Johan Herman Wessel
B.S. Ingemann
Jeppe Aakjær
Egon Mathiesen
Halfdan Rasmussen
Benny Andersen
Cecil Bødker
Ole Lund Kirkegaard
Amalie Skram
Astrid Lindgren
Thorbjørn Egner
Robert Storm Petersen

Du kan læse om kanonarbejdets placering i undervisningen på emu.dk/modul/vejledning-faget-dansk

Der kan arbejdes med forfatterne på mange forskellige måder og med forskellige vinkler og tilgange. Det handler ikke kun om at læse tekster, men også om at komme rundt om forfatterne og ind i og ud af deres værker.

Her på siden finder du eksempler på konkrete faglige forløb til forskellige årgange, faglige artikler, eksempler på udgivelser og oversigter. Brug ideerne direkte eller som afsæt for dine egne forløb.

Dansklærerforeningens forløb og inspirationsmateriale er udarbejdet til Kanonlisterne fra 2014. Vi vil løbende supplere med inspiration til de justerede lister.


Links:

Kanonforfattere og kanonlitteratur – obligatorisk og anbefalet – Se tekstforslag til arbejdet med kanonforfattere (pdf), udarbejdet af Dansklærerforeningen, juni 2018, Katja Gottlieb.

På eksistentiel vandring i Kierkegaards København. Artikel af Anders Beier Stokkebæk, Lærer på Vestegnens Privatskole

Web 2,0 og ældre litteratur – et undervisningsforløb til udskolingen.

Stedbaseret læsning. Nye undervisningsformer i dansk til grundskolens ældste klasser. Artikel af Dorte Eggersen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC

Stedbaseret læsning af St. St. Blichers digt ”Bjørnkjærs Ruiner” (1847). Læsning af ældre tekster i udeskole for 7.-10. klasse – et undervisningsforløb af Dorte Eggersen, VIA-UC i samarbejde med Birthe Christensen, Skovbakkeskolen i Odder.

Fra morgen til aften – Peter Seeberg i 2. klasse. Kan man det? Ja med dette gode forløb til en af Seebergs billedbøger er der masser af godt danskstof og al mulig grund til at tage kanonarbejdet ind i indskolingen.

I skoven skulle være gilde – et undervisningsforløb af Dorthe Hartvig Eriksen. Til indskolingen.

Kanonundervisning i sociale medier – et undervisningsforløb for linjefagsstuderende i dansk med specialisering mod mellem- og sluttrinnet.

Undervisningsforløb andre udtryksformer - kunstbillede. Statens Museum for Kunst – Søren Baltzer Rasmussens oplæg til at give guldaldermalerier liv på en ny måde.

Fra modstand til aktiv involvering – artikel af Annie Jakobsen og Birgit Sønderby, Haldum-Hinnerup Skolen. Haldum-Hinnerup Skolens arbejde med litteraturkanon.

Dansk litteraturs kanon – rapport fra Kanonudvalget, på uvm.dk

Læs mere om serien Kanonforfattere.

Plakat
Til klassens arbejde med kanonforfatterne har Dansklærerforeningens Forlag lavet en flot plakat til klasseværelset. Køb plakaten i shoppen.

 

© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.