Kurser og aktiviteter

►Kurser og aktiviteter – TIL GRUNDSKOLEN
►Kurser og aktiviteter – TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE
►Kurser og aktiviteter – TIL LÆRERUDDANNELSEN

SAMLET AKTIVITETSKALENDER
 

Vi holder dig fagligt opdateret
Danskfaget er et bredt felt og et område der hele tiden udvikler sig. Dansklærerforeningen tilbyder mange spændende kurser, konferencer og seminarer i løbet af året.

Kurserne er åbne for alle, men du vil altid kunne deltage billigere, hvis du er medlem af Dansklærerforeningen.

Dansklærerforeningen byder på mange og varierede kursusmuligheder enten centreret om enkle dele af faget eller med et bredere fagligt sigte, og kurserne afvikles som lokale skolebaserede kurser, centralt tilrettelagte kurser, kurser i forbindelse med prøver og eksamen og større fælles konferencer.

Sammen med dine kolleger på skolen kan du for eksempel få et skolebaseret kursus, hvor oplægsholdere giver inspiration til undervisningen på jeres skole. Du kan også tage på et kursus, hvor du sammen med kolleger fra andre skoler kan koncentrere dig om at suge viden til dig.