Kursus i oplæsning

Arbejdet med oplæsning centralt i danskfaget allerede fra de tidligere klasser. Det afspejles i lærerplanskravene, hvor udtryksfuld oplæsning, sprogforståelse, fortolkning og kommunikation knyttes til oplæsningsdisciplinen. Og det afspejles i afgangsprøven, hvor oplæsning har en central plads.

Oplæsning er da også en oplagt forståelsesstrategi, både når der arbejdes med gamle tekster til analyse, og når der arbejdes med elevernes egne tekster gennem oplæsning som skriveredskab. Oplæsning kan vise elevens forståelse af teksten, og det kan give udtryks- og læseglæde. Samtidig trækker oplæsning på en forståelse af stemmen som udtryksmiddel og kropssprogets betydning for kommunikationen. Men det stiller store krav til lærerens feedbackevner og ører at arbejde med oplæsning. Det er derfor særligt det, vi udvikler på kurset.

Mange lærere læser op i deres undervisning. Det er en retorisk erkendelse, at ved at erfare på egen krop, hvad der er god oplæsning, bliver det nemmere at se, hvad god oplæsning er for andre – og se, hvad der kan ændres på. Også det vil vi arbejde med på kurset.

Kurset hviler på to ben:

 • Et kompetenceudviklende ben, der udvikler deltagernes egne oplæsningskompetencer, så deltagerne går hjem med et bedre udgangspunkt for deres egen oplæsning i undervisningen.
 • Et didaktisk ben, der udvikler deltagernes kompetencer i at dygtiggøre eleverne i oplæsning og udvikle elevernes tekstforståelse og mundtlige formidling gennem oplæsning.

Program (opdateres løbende)

 • Introduktion
 • Hvad er oplæsning?
 • Hvordan kan man arbejde med oplæsning: Den mundtlige mikserpult
 • Krop og stemme
 • Øvelser: Deltagernes egne oplæsningskompetencer
 • Frokost
 • Hvordan kan man undervise i oplæsning?
 • Feedback på oplæsning
 • Udvikling af tekstforståelse hos eleverne
 • Udvikling af mundtlige kompetencer hos eleverne
 • Hvad gør vi fremover?
 • Afrunding 

Instruktør
Underviser er cand.mag. og ekstern lektor i retorik ved Københavns Universitet Louise Fischer-Nielsen. Hun har sammen med Hanne Smith Pedersen udgivet den første bog om praktisk oplæsning på dansk, Fra øje til øre. Redskaber og virkemidler i oplæsning.

Tid og sted
Torsdag den 24. september 2020 fra kl. 10-16.00 i Dansklærerforeningens Hus, Rathsacksvej 7, 1862 Frederiksberg.

Priser
*1.100,00 kr. for medlemmer og 1.800,00** kr. for ikke-medlemmer.
Prisen er inkl. morgenkaffe, formiddagskaffe, frugt, frokost og eftermiddagskaffe. Vand hele dagen. 
*De oplyste priser er ekskl. moms
** Prisen er inkl. ét års medlemskab af Dansklærerforeningen.

Alle kursusdeltagere går hjem med en boggave, som er relevant i forhold til kurset. Bøgerne er udgivet af Dansklærerforeningens Forlag. 

GÅ TIL TILMELDING (Tilmeldingsfristen er overskredet)
 

Kontakt
Spørgsmål angående kursernes indhold rettes til kursuskoordinator Ida Geertz-Jensen på fkurser@dansklf.dk