Kursus 4. Sæt fokus på hashtags, emojis og funktionel grammatik i dansk- og AP-undervisningen

Kursus 4
Sæt fokus på hashtags, emojis og funktionel grammatik i dansk- og AP-undervisningen

Del 1: Sprog i sociale medier
Punktummet har ændret betydning, emojis kan erstatte mimik og gestik, og hashtags giver os nye forbindelsesmuligheder.

Sproget i de sociale medier rummer en masse nye tegn, handlemuligheder og interaktionsformer der kan virke fremmede og forvirrende, måske ligefrem meningsløse og overflødige. Jeg vil dog vise hvilke grundlæggende behov og strategier der ligger bag når vi interagerer og meddeler os til hinanden via Messenger, på Instagram, Facebook eller Twitter.

Med udgangspunkt i lærebogen med samme titel vil kurset ”Sprog i sociale medier” dykke ned i begreber som relationskommunikation, medialekt og meddelelsesdesign og præsentere forskellige analytiske tilgange til sproget og interaktionen i de sociale medier.

Medialekttræk kan ses på alle sproglige niveauer lige fra tegnsætning og stavning til interaktion og multimodalitet. Vi vil dog særligt fokusere på hvordan vi kan forstå anvendelsen og udbredelsen af hashtags, emojis og andre visuelle elementer fordi disse elementer har fået meget stor udbredelse og fordi de rummer interessante analytiske udfordringer og indsigter der kan være med til at sætte sprogundervisningen ind i en større samfundskontekst.

Hvilken forskel gør valget af emojis, hvordan kan hashtags understøtte kampagner og bevægelser, og hvordan skal vi forstå memes? Det er nogle af de spørgsmål vi skal forsøge at besvare i fællesskab.


Tina Thode Hougaard, Lektor, ph.d. Aarhus Universitet, Afdeling for Nordiske Studier
Bøgerne: Sprog i sociale medier, Tænkepausen: emojis.

Kontakt: nortth@cc.au.dk


Del 2: Sproglig viden i AP, dansk og sprogfag  
Dette kursus drejer sig om, hvordan man i praksis kan arbejde med det funktionelle sprogsyn i undervisningen, sådan som det anbefales i den nye AP-læreplan. Ikke bare i AP-forløbet, men også efterfølgende i dansk, engelsk og 2. fremmedsprog. 

Mange elever synes at glemme det, de lærer i AP, efter faget er afsluttet, men de kompetencer er vigtige og frugtbare at løfte videre i både dansk- og sprogfagsundervisningen. Kurset henvender sig altså til undervisere i både AP, dansk, engelsk og 2. fremmedsprog.

Med udgangspunkt i den nye bog “Grammatiknøglen” giver kurset konkrete idéer til, hvordan man kan arbejde med sprog, så eleverne opnår en sproglig viden, der kan bruges i praksis, også ift. sproglig analyse af tekster.
 


Maren Aarup Schjørring er lektor i dansk, fransk og AP på Ordrup Gymnasium og er medforfatter til Grammatiknøglen, Grammatikporten og De sproglige rødder (Dansklærerforeningens Forlag). Hun er desuden ekstern lektor ved Syddansk Universitet, bl.a. som underviser på teoretisk pædagogikum. Hun har desuden en master i gymnasiedidaktik.

Kontakt: ma@ordrupgym.dk
 


Ellen Rønhede Hansen er lektor i engelsk, latin, AP, oldtidskundskab på Ordrup Gymnasium og er medforfatter til Grammatiknøglen (Dansklærerforeningens Forlag). Hun har tidligere undervist på Ikast-Brande Gymnasium og på Fjölbrautaskóli Vesturlands på Island, hvor hun underviste i dansk og engelsk som fremmedsprog. Hun er desuden uddannet som IB-lærer i engelsk.

Kontakt: er@ordrupgym.dk

 

>Tilbage til oversigt.