Kursus: Hvad kan den nyeste børne- og ungdomslitteratur? Spot på Mette Vedsøs forfatterskab

Kursus ved cand.pæd og master i børnelitteratur Søren Fanø

En dag i selskab med kolleger omkring læselyst, litteratur, litteraturdidaktik, æstetiske læreprocesser og dannelse

Vi mødes til en dag omkring den nyeste børnelitteratur. Den, der kan bruges i undervisningen indskolingen og på mellemtrinnet. Dagen vil foregå  i en vekselvirkning mellem oplæg, refleksion, diskussion og individuelt og gruppearbejde.

Kursusdeltagerne vil høre om og arbejde med:

  • Forskellige børnelitterære tendenser
  • Repræsentative forfatterskaber og genrer – herunder billedbogen
  • Børnelitteraturens særlige kendetegn
  • Analyse og perspektivering af  børnebøger
  • og blive gjort bekendt med tendenser inden for forskning i det børnelitterære felt og litteraturpædagogik – herunder læsevaner, læselyst, dannelse og formidlingsformer

Dagen starter med et oplæg omkring de nyeste tendenser inden for børnelitteraturen med et særligt fokus på visuelle tekster. Udvalgte værker vil blive præsenteret, og deltagerne vil få inspiration til hvordan disse værker kan indgå i undervisningen.

Med udgangspunkt i et nyere konkret værk af forfatteren Mette Vedsø vil vi i fællesskab analysere og fortolke værket med henblik på konkrete ideer til en æstetisk tilgang til værket i klasseværelset. 
Mette Vedsø har skrevet adskillige værker, der er velegnede til at indgå i undervisningen, blandt andet:
”Tove tænker” – en serie på tre små filosofiske bøger om hvad piger går og undrer sig over, og i samarbejde med illustratoren Anna Jacobina Jacobsen lavet billedbogen ”En pige i pigsko.”

Deltagerne vil i god tid inden kursusdagen få at vide, hvilket værk der udover ”En pige i pigsko” vil danne udgangspunkt for arbejdet.

Søren Fanø er medforfatter til bogen ”Oplevelse og nærvær” (Høst & Søn, 2016). Denne bog vil danne baggrund for den æstetiske tilgang på kursus.

Alle deltagere på kurset får et eksemplar af “En pige med pigsko" af Mette Vedsø.


Tid og sted (2019):

SVENDBORG - Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 09:00-15:00
Tåsingeskolen, afd. Sundhøj, Eskærvej 69, 5700 Svendborg

GÅ TIL TILMELDING ( Tilmeldingsfrist 14. februar 2019)


Priser*
1.100,00 kr. for medlemmer og 1.800,00** kr. for ikke medlemmer

Prisen er inklusiv morgenkaffe, formiddagskaffe, frugt, frokost og eftermiddagskaffe. Vand hele dagen. 
*De oplyste priser er ekskl. moms
** Prisen er inkl. ét års medlemskab af Dansklærerforeningen.

Målgruppe
Lærere, der underviser i 1.-6. klasse

Kontakt
Spørgsmål vedrørende kursets indhold rettes til kursuskoordinator Ida Geertz-Jensen på igj@dansklf.dk