Kursus: Skriftlig fremstilling og skrivehandlinger i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

I vores arbejde som dansklærere på ungdomsuddannelserne oplever vi ofte store udfordringer i forhold til elevernes skriftlige arbejde. Lige fra elevernes manglende evne til at honorere opgavegenrernes krav til deres manglende grammatiske kompetencer. Tit ender diskussionerne af elevernes manglende skriftsproglige kompetencer med, at ansvaret placeres hos grundskolen – en kritik der hverken er særlig konstruktiv eller retfærdig, for reelt ved mange af os ikke ret meget om, hvordan der arbejdes med skriftlighed og skrivehandlinger i grundskolen.

Et større og mere udbredt kendskab til hinandens undervisningspraksis vil i høj grad gavne elevernes udbytte af det skriftlige arbejde. Den forestående gymnasiereforms fokus på styrkelsen af den skriftlige dimension af danskfaget i gymnasiet understreger da også vigtigheden heraf. Vi har inviteret Ellen Krogh til at fortælle om sin forskning på området. Derudover vil danskkonsulent Charlotte Rytter belyse området om elevernes skriftsproglige kompetencer i udskolingen, og Agnethe Sehested vil bidrage med et oplæg om genrer og skrivehandlinger.

Tid
Tirsdag den 21. november 2017, kl. 9.00 - 14.30

Sted
Auditoriet på EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia.

Priser
Kr. 950,00 for medlemmer af Dansklærerforeningen.
Kr. 1.050,00 for ikke-medlemmer af Dansklærerforeningen.
Priserne er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen til dette kursus er overskredet.

Kontakt til kursusansvarlige:
Rikke Bjørn Jensen, rha@eucnvs.dk
Ditte Eberth Timmermann, det@aarhustech.dk
Susanne Uhd Pedersen, susa715b@eucl.dk


PROGRAM

9.00 - 9.30: Ankomst – morgenkaffe/te/vand/brød/frugt

9.30 - 10.45: Ellen Krogh (SDU): oplæg om skriftlig fremstilling og skrivehandlinger i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

10.45 - 11.00: Pause

11.00 - 12.00: Oplæg ved danskkonsulent Charlotte Rytter (forfatter til Sæt skrivespor) om, hvad der karakteriserer skriftlig dansk på overbygningen i grundskolen. Hvad er rammerne
Hvordan arbejdes der med skriftlighed? Hvordan arbejdes der med skrivegenrer? Kan man sige noget om, hvor meget der skrives?

12.00 - 12.45: Frokost

12.45 - 13.45: Skrivehandlinger i et dannelsesperspektiv - oplæg ved lærer og næstformand i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion Katja Gottlieb om, hvad eleverne kan, skal og vil med skriftlig fremstilling og skrivehandlinger i folkeskolen? Udgangspunktet er konkrete nedslag i egen praksis som udskolingslærer i dansk.

13.45 - 14.00: Pause Kaffe/the med kage og frugt

14.00 - 14.30: Hvordan sikrer vi en bedre overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse? Udarbejdelse af materiale til skriftlighedsundervisningen.