DANSK L-PLUS

DANSK L-PLUS
Arbejdspapirserie fra og til danskundervisere på læreruddannelserne

Hvad og hvor?
DANSK L-PLUS er en serie af kortere arbejdspapirer på dansklf.dk. Den giver dig mulighed for at formidle dine erfaringer og tanker fra danskundervisningen på læreruddannelsen og fra efter- eller videreuddannelse af lærere.

Skribentvejledning
Et arbejdspapir i DANSK L-PLUS er skrevet af en eller flere danskundervisere. Omfanget er 5-10 sider, og vi håber på at kunne udgive 4-6 papirer om året. Se en nærmere skribentvejledning.

Indholdet afhænger af dig og den virkelighed du er optaget af, men et arbejdspapir kan for eksempel indeholde:

  • refleksioner over gennemført undervisning, til ide og inspiration
  • rapporter og diskussioner fra igangværende og afsluttede forsknings-, forsøgs- og udviklingsprojekter
  • omskrivninger af forelæsninger, foredrag og oplæg fra undervisningen
  • opsamlinger og diskussioner af oplæg fra kurser og konferencer, forfattet af oplægsholderne
  • omskrivninger af artikler, instruktioner og forklaringer som er henvendt til lærerstuderende
  • omskrivninger af pointer, refleksioner og analyser fra lektoransøgninger
  • i samarbejde med lærerstuderende: omskrivninger af eksamensopgaver, bachelorprojekter m.m.

Hvorfor?
Der er brug for DANSK L-PLUS i en tid hvor fokus i høj grad er flyttet fra danskundervisningen til tvær- og overfaglige emner.

Praktiske oplysninger
Serien udgives af Dansklærerforeningens Forlag og redigeres af forlaget i samarbejde med bestyrelsen for Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelse.
Arbejdspapirerne lægges på dansklf.dk, og kan mangfoldiggøres efter copydanregler. Ingen bliver rige af DANSK L-PLUS, men hvis du får et arbejdspapir antaget, udbetaler forlaget et mindre honorar.
 

Se skribentvejledningen, og send dine forslag og ideer til danskl@dansklf.dk