Eksempler på opgaver

Vi præsenterer af og til studerende opgaver og projekter i fagbladet DANSK. I tilknytning dertil lægges opgaverne her på dansklf.dk.
Det skal tjene som inspiration for både studerende, lærere og læreruddannere.

Flere studerende har fortalt at de efterfølgende er blevet inviteret til at skrive og fortælle om deres projekter. Det er dejligt at formidle.

Har du eksempler på opgaver der fortjener en udfoldelse, så skriv gerne til dansklf@dansklf.dk


Se eksempler på tidligere opgaver:

Multimodalitet i et læringsperspektiv. Af Helle Stenhøj og Anja Vagner Hoyos. Professionsbachelorprojekt april 2014.

Lyst til læsning. Bacheloropgave om lystlæsning i udskolingen af Sally Dorff Hansen, Læreruddannelsen Zahle.

Litteraturundervisning i det senmoderne samfund. Bacheloropgave af Janni Lybech.

Ældre litteratur i overbygningen. Bacheloropgave af Kristian Klausen

Computerspil i et undervisningsperspektiv. Bacheloropgave af Mads Lund Andersen

Den store taber - om børnelitteratur fra samtiden i danskfaget. Af Carsten Dilling

Fra litteraturundervisning til læseglæde. Bacheloropgave af Stine Bertelsen

Faglig tekstsprogsmodel. Af Laura Borring Schriver

Genrepædagogik. Af Laura Borring Schriver

Kritisk mediebevidsthed. Bacheloropgave af Bettina Smidts

 


Printer eller downloader
Hvis du printer eller downloader fra dansklf.dk til undervisningsbrug skal dette indberettes til Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen med Copydan.