Faglige artikler

Vi følger og samler artikler om tanker, forskning, holdninger og erfaringer – både af Dansklærerforeningens egne folk, undervisere, forskere m.fl.

Du kan bruge artiklerne til at følge nye ideer og tanker i faget og om fagets position. Du kan sætte deres indhold på dagsordenen på et fagteammøde eller lade dem være afsæt til undervisning af dine studerende.


Faglige artikler:

Diagnosticeret mobbeoffer. Af Birte Basse, lærer og pd, Gylling Efterskole.

Inklusion og læsestrategier i indskolingen. Af Ann-Birthe Overholt Nicolaisen. Uddannet dansk- og billedkunstlærer, læsevejleder og redaktør på ny indskolingsportal på Danskfaget.dk.

It og multimodalitet i litteraturundervisningen – i lyset af en kognitiv litteraturdidaktik. Artikel af Thomas Illum Hansen.

Samarbejde og merværdi – i grænseoverskridende nabosprogsundervisning. Artikel af Torben Sebro, Lektor i dansk, University College Sjælland.

Administratorer eller selvstændige analytikere? Kommentar til danskfaget i den nye læreruddannelse. Af Jacob Buris Andersen, lektor, mag.art. UCSyd. Medlem af Dansklærerforeningens sektion for læreruddannere

Er der "noget" i dit fag?  Af Signe Hyttel-Sørensen, adjunkt i dansk, Læreruddannelsen Roskilde

Den store taber - om børnelitteratur fra samtiden i danskfaget. Af Carsten Dilling

Lad eleverne blive skrivere fra første dag. Af Dorte Sofie Mørk Emus & Grete Wiemann Borregaard

Stedbaseret læsning. Nye undervisningsformer i dansk til grundskolens ældste klasser. Af Dorte Eggersen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC

Børne- og ungdomsbøger 2012. Af Bodil Christensen, Lektor, Master i børnelitteratur
..."Mange bøger kunne samles i fortællingen om børne- og ungdomslitteraturen 2012, men her er der atten gode bøger, som jeg sætter i nogle helt urimelige kasser."Inddelingen kan dog glæde de fleste lærere, forældre og elever, der så har et lidt mere overskueligt valg." Læs hele artiklen, og se listen over bøger.

Styr på Treårskrigen? Af Birgitte Therkildsen, Dansklærerforeningens Hus