Fagpolitisk debat

En vigtig arbejdsopgave for Sektionen for læreruddannere er den uddannelsespolitiske debat. Sektionen følger og kommenterer de tiltag der kommer fx fra Uddannelsesministeriet.

Se uddrag af artikler og debatindlæg på denne side. Send også gerne dit eget bidrag til dansklf@dansklf.dk

Faglig debat i medierne:

Dansklærerforeningen retter henvendelse til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg: Aftaletekstens mål i LU13 er så godt som umulige at opfylde.
Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelse har d. 17. november 2015 sendt en danskfaglige henvendelse til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.
Sektionen anbefaler ministeren om snarest muligt at tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan rette op på mulighederne for at genetablere et forsvarligt fagligt niveau i danskfaget (og for den sags skyld læreruddannelsens øvrige fag) på langt sigt. Læs henvendelsen her. 
Se også omtale i flg. medier:
Brevet til ministeren: Danskfaget er forringet i læreruddannelsen
 (folkeskolen.dk 25. nov. 2015)
Dårlig stavning er ingen hindring for at blive dansklærer (TV2 Nyheder 25. nov. 2015)
Trods dårlig stavning kan man blive dansklærer (JydskeVestkysten 26. nov. 2015)
Dårlig stavning er ingen hindring for at blive dansklærer (Kristeligt Dagblad VIP 25. nov. 2015)
Trods dårlig stavning kan man blive dansklærer (Berlingske VIP 26. nov. 2015)
Trods dårlig stavning kan man blive dansklærer (Århus Stiftstidende VIP 26. nov. 2015)
Flovt! Så dårligt staver kommende dansklærere (Avisen.dk 26. nov. 2015)
Kommende dansklærere bliver ikke undervist godt nok (DR.dk 26. nov. 2015)
Dårlige stavere kan godt blive dansklærere (DR.dk 26. nov. 2015)
Det amputerede danskfag (Folkeskolen.dk, 6. jan. 2016)


Sprognævnet åbner for kommadebatten
Sprognævnet har lyttet til kritikken af at der eksisterer to kommaer inden for det samme system og vil igangsætte et arbejde frem mod en større klarhed.
I Dansklærerforeningen hilser vi tiltaget meget velkomment og vi vil gerne deltage i arbejdet. Læs mere på folkeskolen.dk
6. jan. 2015


Røre om eksamen i dansk på læreruddannelsen
Dansklærerforeningen – og særligt sektionen for læreruddannelsen – har i den seneste tid været meget aktiv i debatten om den ændrede eksamen i dansk på læreruddannelsen.
Det ser ud til at der nu lyttes fra politisk hold. Læs mere på jv.dk
5. jan. 2015


ET MISVISENDE BILLEDE AF DE LÆRERSTUDERENDES DANSKKOMPETENCER
”Det er ikke fagligt forsvarligt hvis kommende dansklærere ikke kan udtrykke sig og kommunikere med et korrekt og forståeligt dansk skriftsprog, og naturligvis heller ikke hvis de udtrykker sig mundtligt inkompetent uden et dansk- og professionsfagligt indhold.” Således skriver Torben Mundbjerg og sektionen for læreruddannelsen til Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg. Læs hele brevet her.
4. dec. 2014


Den er gal med karaktergivningen i danskfaget på læreruddannelsen
Der er tale om alvorlige udhulinger af de faglige intentioner man har med den nye læreruddannelse. Det er derfor på høje tid at der bliver kastet et kritisk blik på dele af den måde professionshøjskolerne forvalter den nye læreruddannelse på.
Læs Torben Mundbjergs debatindlæg på folkeskolen.dk
8. nov. 2014