Det multimodale Berlin – Årsmøde 2017

Berlin har gennem historien fungeret som Nordens kulturelle ekstra hovedstad i dobbelt forstand: Der er gået impulser ud fra byen til kunst og litteraturscenen i Norden, og nordiske forfattere og kunstnere har søgt til Berlin for at arbejde. 

Inden for de seneste år er inspirationen af danske forfattere og kunstnere især udgået fra udviklingen af multimodale udtryk i fx den udviklede street art. På skoleområdet står skolesystemet i Berlin med udfordringer, der på mange måder er parallelle til det danske skolesystem med en stor andel elever med indvandrerbaggrund i visse dele af byen.

Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelses årsmøde 2017 afholdes i Berlin fra onsdag den 11. oktober kl. 16 til fredag den 13. oktober kl. 16 med mulighed for forlængelse i weekenden, for dem der måtte have lyst til det. 

Programmet ligger endnu ikke fast, men det vil rumme oplæg om Berlin og Norden, om multimodal æstetik, besøg på skoler og måske læreruddannelse, kunst- og teaterbesøg mv.

Nærmere oplysninger og tilmelding følger her på siden – MEN sæt allerede nu kryds i kalenderen!