Det multimodale Berlin – Årsmøde 2017

Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelsen afholder årsmødet 2017 i Berlin

Berlin har gennem historien fungeret som Nordens kulturelle ekstra hovedstad i dobbelt forstand: Der er gået impulser ud fra byen til kunst og litteraturscenen i Norden, og nordiske forfattere og kunstnere har søgt til Berlin for at arbejde.
Inden for de seneste år er inspirationen af danske forfattere og kunstnere især udgået fra udviklingen af multimodale udtryk i fx den udviklede street art. På skoleområdet står skolesystemet i Berlin med udfordringer, der på mange måder er parallelle til det danske skolesystem med en stor andel elever med indvandrerbaggrund i visse dele af byen.

Se det fulde program. 

Tid
Onsdag den 11. oktober til fredag den 13. oktober 2017

Sted
Berlin med overnatning på Upstalsboom Hotel Friedrichshain.

Der er mulighed for at forlænge opholdet på Hotel Upstalsboom for egen regning.
Hvis du er interesseret i dette, så oplys det i kommentarfeltet i tilmeldingsmodulet.

Pris
Kr. 3.000,00 i enkeltværelse (for medlemmer af Dansklærerforeningen)
Kr. 2.800,00 i dobbeltværelse (for medlemmer af Dansklærerforeningen)

Kr. 4.000,00 i enkeltværelse (for ikke-medlemmer af Dansklærerforeningen)
Kr. 3.800,00 i dobbeltværelse (for ikke-medlemmer af Dansklærerforeningen)

*De oplyste priser er ekskl. moms.

OBS! Man skal selv dække transport og forplejning bortset fra morgenmad torsdag og fredag.

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen er overskredet, og det er ikke længere muligt at tilmelde sig årsmødet.

Kursusleder: Lars Stubbe Arndal: laar@phmetropol.dk