Nordiske kurser – Nordspråk

Nordspråk
Nordspråk er et netværk for lærere der underviser i et nordisk sprog som modersmål og som fremmedsprog. Læs mere på nordsprak.com

Det nordiske samarbejde
Dansklærerforeningen deltager i det nordiske samarbejde gennem Nordspråk, der arbejder for at styrke den nordiske sprog- og kulturforståelse, undervisningen i nordiske sprog som modersmål i de nordiske lande, nabosprogsundervisningen i Norden og undervisningen i nordiske sprog som fremmedsprog. Læs mere på siden Det nordiske.

Kursusvirksomhed
Nordspråk er et samarbejdsorgan for faglige foreninger i Norden og arbejder for – gennem kursusvirksomhed – at give lærere og derigennem elever adgang til et nordisk sprog- og kulturfællesskab og bidrage til at fastholde og styrke fællesskabet.
Læs mere om de aktuelle nordiske kurser, og tilmeld dig på nordsprak.com