Lærerstuderende

Er du lærerstuderende, vil du helt sikkert have brug for at søge stof både her under Læreruddannelsen og under Grundskolen.

Her under Læreruddannelsen finder du faglige artikler og formelt stof som har med uddannelsen at gøre.
Du kan også finde tidligere studerendes opgaver, uddannelsespolitisk debat med mere.

Søger du derimod inspiration til din praktik og den praksis som lærerjobbet handler om, skal du søge under Grundskolen.

Dit medlemskab er også registreret som medlem af Folkeskolesektionen.

Hvis du søger inspiration, som du ikke umiddelbart finder, er du velkommen til at skrive til os på dansklf@dansklf.dk.