Om sektionen for læreruddannelse

Sektionen for læreruddannelse er Dansklærerforeningens mindste sektion. Den består fortrinsvis af undervisere på landets læreruddannelsesinstitutioner. Lærerstuderende er medlemmer af Folkeskolesektionen. Sektionen for læreruddannelse – i daglig tale kaldet L – er organiseret med en bestyrelse der arbejder for indhold og aktiviteter i uddannelsen af nye lærere samt formen og opbygningen af læreruddannelsen – senest reformen af læreruddannelsen der træder i kraft i 2013.


BESTYRELSEN
Se hvem der sidder i bestyrelsen for Sektionen for læreruddannelse, hvilke ansvarsområder de hver især varetager, og hvordan du kontakter dem. Læs også om hvordan sektionen indgår i Dansklæreforeningen som helhed, og hvordan Dansklærerforeningen generelt er organiseret


MEDLEMSBLADET DANSK
Folkeskolesektionen udgiver sammen med Sektionen for læreruddannelse medlemsbladet DANSK der udkommer og udsendes til alle medlemmer af de to sektioner 4 gange om året.


GENERALFORSAMLING
Hver sektion har sin egen generalforsamling som vælger medlemmerne til sektionens bestyrelse. Alle medlemmer af sektionen har stemmeret ved  generalforsamlingen. Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelse afholdt virtuel generalforsamling torsdag den 29. oktober 2020 kl. 13:00-14:00. 

Se dagsorden.

 


Se referater fra generalforsamling, bestyrelsernes årsberetning og vedtægter:

Referat
Referat af generalforsamling 2019 – Sektionen for læreruddannelse

Årsberetning
Årsberetning 2019 – Sektionen for læreruddannelse

Vedtægter
Vedtægter - Sektionen for læreruddannelse