Om sektionen for læreruddannelse

Sektionen for læreruddannelse er Dansklærerforeningens mindste sektion.
Den består fortrinsvis af undervisere på landets læreruddannelsesinstitutioner. Lærerstuderende er medlemmer af Folkeskolesektionen.

Sektionen for læreruddannelse – i daglig tale kaldet L – er organiseret med en bestyrelse der arbejder for indhold og aktiviteter i uddannelsen af nye lærere samt formen og opbygningen af læreruddannelsen – senest reformen af læreruddannelsen der træder i kraft i 2013.

Medlemsbladet DANSK
Folkeskolesektionen udgiver sammen med Sektionen for læreruddannelse medlemsbladet DANSK der udkommer og udsendes til alle medlemmer af de to sektioner 4 gange om året.

Bestyrelsen
Se hvem der sidder i bestyrelsen for Sektionen for læreruddannelse, hvilke ansvarsområder de hver især varetager, og hvordan du kontakter dem.

Generalforsamlinger, årsberetninger m.m.
Læs referater fra seneste generalforsamlinger, årsberetninger m.m., og find ud af hvem vi samarbejder med i det faglige landskab. Sektionen formelt set.

Læs også om hvordan sektionen indgår i Dansklæreforeningen som helhed, og hvordan Dansklærerforeningen generelt er organiseret.