Bestyrelsen for sektionen for læreruddannelse

Læs en kort gennemgang af bestyrelsens arbejde i Årsberetningen 2016.

Se sektionens vedtægter.

I bestyrelsen for Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelse sidder:

Formand
Lars Stubbe Arndal

Allegade 15
4690 Haslev

Tlf.: 41 29 64 68
lar@dansklf.dklaar@phmetropol.dk

Torben Mundbjerg
Christian II’s Allé 12
2300 København S.
Tlf.: 4189 7675
tomu@ucc.dk

Sekretær
Jacob Buris Andersen

Torvet 10, 2. sal
6100 Haderslev
Tlf.: 72 66 50 37
jban@ucsyd.dk

Lene Reichstein Lund
Bispelunden 28
6534 Agerskov
Tlf.: 74833709/ mobil 72665051
lrlu@ucsyd.dk
Hanne Beermann
Svanelundsvej 24
9800 Hjørring
Tlf.: 72 69 06 75
hab@ucn.dk
Bettina Buch
Hyllingeparken 61
4070 Kirke Hyllinge
bbu@ucsj.dk

Billede følger.

Suppleant
Eva Dam Christensen

edch@ucsyd.dk