Sektionen formelt set

Generalforsamling
Hver sektion har sin egen generalforsamling som vælger medlemmerne til sektionens bestyrelse. Alle medlemmer af sektionen har stemmeret ved generalforsamlingen.

Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelsen afholder deres generalforsamling fredag den 25. oktober 2019 kl. 13.00, på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København K, i lokale K6.20.
Generalforsamlingen finder sted i forbindelse med sektionens årsmøde-kursus

Se dagsorden.

 

Se referater fra generalforsamling, bestyrelsernes årsberetning og vedtægter herunder:

Referat
Generalforsamling 2018 - Sektionen for læreruddannelsen

Årsberetning
Årsberetning 2017 – Sektionen for læreruddannelse

Vedtægter
Vedtægter - Sektionen for læreruddannelse