DANSK

Teori og praksis i danskundervisningen
DANSK formidler aktuelt fagligt og teorier og praksisbaserede erfaringer der kan bidrage som inspiration til undervisningspraksis i danskfaget i hele grundskolen.

DANSK indeholder temaartikler, debat og seneste nyt om Dansklærerforeningens aktiviteter for folkeskolelærere og lærerstuderende der er medlemmer af Dansklærerforeningen.

DANSK har et oplag på ca. 6.000 og har 600 lbby-særnumre. Tidsskriftet udgives på Dansklærerforeningens Forlag og udkommer fire gange årligt (marts, juni, oktober og december).

ISSN 2446-1598


Læs nyeste nummer af DANSK – eller læs tidligere udgaver.

DANSK 4/2018 – Nordisk sprogligt fællesskab
Årets sidste nummer er viet til det nordiske. Vi går i kødet på alt fra vinderen af Nordisk Råds Litteraturpris for børn, Bardur, og den gamle Henrik Ibsen. Vi byder på besøg fra Færøerne og hvis du ikke kender til det forrygende projekt Atlantbib, så er chancen her nu. Og egentlig er det ikke så svært at tage livtag med, det der nabosprogsundervisning...
Læs DANSK 4/2018

 


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR 2019:
Nr. 1: Festskrift – Jens Raahauge fylder 75 år – Udkommer 3. marts 2019
Nr. 2: Hvad blev der af undervisning? – Udkommer 2. juni 2019
Nr. 3: Børne- og ungdomslitteratur – Udkommer 6.oktober 2019
Nr. 4: Elevers fremstillinger – Udkommer 8. december 2019