DANSK

Teori og praksis i danskundervisningen
DANSK formidler aktuelt fagligt og teorier og praksisbaserede erfaringer der kan bidrage som inspiration til undervisningspraksis i danskfaget i hele grundskolen.

DANSK indeholder temaartikler, debat og seneste nyt om Dansklærerforeningens aktiviteter for folkeskolelærere og lærerstuderende der er medlemmer af Dansklærerforeningen.

DANSK har et oplag på ca. 6.000 og har 600 lbby-særnumre. Tidsskriftet udgives på Dansklærerforeningens Forlag og udkommer fire gange årligt (marts, juni, oktober og december).

ISSN 2446-1598


Læs nyeste nummer af DANSK – eller læs tidligere udgaver.

DANSK 4/2017 – Ord og billeder
Årets sidste nummer af DANSK drejer sig om ord og billeder på mange måder. Vi kommer rundt om nabosprogsundervisning, podcast og vores mere eller mindre bevidste omgang med sprog. Vi kommer på byvandring på Vesterbro med Gadens Stemmer og fotografen Roberts Osis. Vi går en tur rundt om det store vægmaleri EsbjergEvangeliet. Og sidst men ikke mindst kommer de unge til orde.
Læs DANSK 4/2017


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR 2018:
Nr. 1: Litteraturundervisning 
– Udkommer 5. marts 2018
Nr. 2: Prøver og evalueringer – Udkommer 11. juni 2018
Nr. 3: Børne- og ungdomslitteratur, IBBY– Udkommer 8. oktober 2018 
Nr. 4: Nordisk – Udkommer 10. december 2018