DANSK

Teori og praksis i danskundervisningen
DANSK formidler aktuelt fagligt og teorier og praksisbaserede erfaringer der kan bidrage som inspiration til undervisningspraksis i danskfaget i hele grundskolen.

DANSK indeholder temaartikler, debat og seneste nyt om Dansklærerforeningens aktiviteter for folkeskolelærere og lærerstuderende der er medlemmer af Dansklærerforeningen.

DANSK har et oplag på ca. 6.000 og har 600 lbby-særnumre. Tidsskriftet udgives på Dansklærerforeningens Forlag og udkommer fire gange årligt (marts, juni, oktober og december).

ISSN 2446-1598


Læs nyeste nummer af DANSK – eller læs tidligere udgaver.

DANSK 2/2018 – Prøver og kurser
Dette nummer er viet til en undersøgelse af de to begreber prøver og evalueringer, der nok er i familie, men alligevel har en noget forskellige klang. I dette nummer prøver vi begreberne af. Vi går i kødet på alt fra prøvevejledningen til lærervejledningen, og så bringer vi det hele i balance med en artikel af professor Lene Tanggaard, der tager begreberne tillidskapital og præstationskultur under behandling. Derudover over kan I også glæde jer til et smukt essay om litteratur og leg, skrevet til lejligheden af forfatter Dy Plambeck.
Læs DANSK 2/2018


TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR 2018:
Nr. 1: Litteraturundervisning 
– Udkom 5. marts 2018
Nr. 2: Prøver og kurser – Udkommer 10. juni 2018
Nr. 3: Børne- og ungdomslitteratur, IBBY– Udkommer 8. oktober 2018 
Nr. 4: Nordisk – Udkommer 10. december 2018