DANSK

Teori og praksis i danskundervisningen
DANSK formidler aktuelt fagligt og teorier og praksisbaserede erfaringer der kan bidrage som inspiration til undervisningspraksis i danskfaget i hele grundskolen.

DANSK indeholder temaartikler, debat og seneste nyt om Dansklærerforeningens aktiviteter for folkeskolelærere og lærerstuderende der er medlemmer af Dansklærerforeningen.

DANSK har et oplag på ca. 6.000 og har 600 lbby-særnumre. Tidsskriftet udgives på Dansklærerforeningens Forlag og udkommer fire gange årligt (marts, juni, oktober og december).

ISSN 2446-1598


Læs nyeste nummer af DANSK – eller læs tidligere udgaver.

DANSK 2/2019 – Hvad blev der af undervisningen? 
Spørger vi i dette nummer af DANSK og stiller skarpt på det, der ind imellem betegnes som skolens kerneopgave. Den undervisning, der i de seneste års skoledebat har været trængt i baggrunden af begrebet læring. Thomas Illum Hansen, Lene Tanggaard, Thomas Aastrup Rømer, Johannes Fibiger og tidligere undervisningsminister Merete Riisager bidrager alle med hver deres forrygende indspark til samtalen om læring og undervisning.
►Læs DANSK 2/2019 

 

TEMAER OG UDGIVELSESDATOER FOR 2019:
Nr. 1: Festskrift – Jens Raahauge fylder 75 år – Udkom 3. marts 2019
Nr. 2: Hvad blev der af undervisning? – Udkom 2. juni 2019
Nr. 3: Børne- og ungdomslitteratur – Udkommer 6. oktober 2019
Nr. 4: Elevers fremstillinger – Udkommer 8. december 2019