Annoncering i DANSK

Bladet DANSK udkommer 4 gange årligt og har forskellige danskfaglige temaer. Oplaget er ca. 6.000 eksemplarer. Det udsendes til lærere i grundskolen, læreruddannere og lærerstuderende, og desuden abonnerer mange skoler og institutioner på bladet.

TEMAER OG DEADLINES FOR 2019:
 
Nr. 1: Festskrift – Jens Raahauge fylder 75 år

Udkom 3. marts 2019
Deadline for annoncebestilling: 14. januar 2019
Deadline for annoncemateriale: 15. februar 2019
 
Nr. 2: Hvad blev der af undervisning?
Udkom 2. juni 2019
Deadline for annoncebestilling: 12. april 2019
Deadline for annoncemateriale: 10. maj 2019
 
Nr. 3: Børne- og ungdomslitteratur
Udkom 6. oktober 2019
Deadline for annoncebestilling: 26. august 2019
Deadline for annoncemateriale: 19. september 2019
 
Nr. 4: Elevers fremstillinger
Udkommer 8. december 2019
Deadline for annoncebestilling: 24. oktober 2019
Deadline for annoncemateriale: 21. november 2019


PRISER, FORMATER OG UDGIVELSESDATOER
Download medieoversigt 2020 (pdf) 

Se også annoncebetingelser.


KONTAKT
Annoncer bestilles og sendes til Pia Fuglevig, dansklf@dansklf.dk
Tlf. 33 27 60 77