Annoncering i DANSK

Bladet DANSK udkommer 4 gange årligt og har forskellige danskfaglige temaer. Oplaget er ca. 6.000 eksemplarer. Det udsendes til lærere i grundskolen, læreruddannere og lærerstuderende, og desuden abonnerer mange skoler og institutioner på bladet.

TEMAER OG DEADLINES FOR 2020:
 
Nr. 1: Nye fællesmål
Udkommer 2. marts 2020
Deadline for annoncebestilling: 23. januar
Deadline for annoncemateriale: 13. februar

Nr. 2: Tillid og råderum
Udkommer 8. juni 2020
Deadline for annoncebestilling: 22. april
Deadline for annoncemateriale: 13. maj

Nr. 3: Børne- og ungdomslitteratur
Udkommer 5. oktober 2020
Deadline for annoncebestilling: 1. september
Deadline for annoncemateriale: 17. september

Nr. 4: Det æstetiske i danskfaget
Udkommer 14. december 2020
Deadline for annoncebestilling: 10. november
Deadline for annoncemateriale: 26. november


PRISER, FORMATER OG UDGIVELSESDATOER
Download medieoversigt 2020 (pdf) 

Se også annoncebetingelser.


KONTAKT
Annoncer bestilles og sendes til Pia Fuglevig, dansklf@dansklf.dk
Tlf. 33 27 60 77