Skriv til DANSK

Hvert nummer af DANSK har et særligt tema. Det lægger en linje for det enkelte blads indhold. Vi vil meget gerne have nuancer til dette, og opfordrer dig til at skrive forslag til artikler – eller hele artikler.

De tekster vi antager, kan blive offentliggjort her på hjemmesiden og i Dansklærerforeningens nordiske søsterblade.

Manuskripter og indlæg sendes til Katja Gottlieb, kgo@dansklf.dk

Kriterier for indlæg 

  • Maksimallængde på artikler er normalt 15.000 anslag (skriv dog gerne kortere).
  • Skriv gerne et par linjer om dig selv (fødselsår, stilling, uddannelse, andet).
  • Afsnit markeres med indryk.
  • Længere citater kursiveres og markeres med en blank linje før og efter samt med indryk.