Kanonundervisning i sociale medier

Ældre tekster
I både læreruddannelsen og i folkeskolen kan undervisning i ældre tekster være en udfordring. Mange studerende fravælger derfor at arbejde med ældre tekster i deres praktikforløb.
En mulighed for at imødegå den tendens er at tænke arbejdet sammen med undervisning i de sociale medier.

Digitale undervisningsmaterialer
I dette undervisningsforløb beskriver to læreruddannere hvordan de har arbejdet med at inddrage et forløb hvor de studerende i fællesskab udvikler digitale undervisningsmaterialer til skolen på nettet.
Et af målene er kollaborativ tekstproduktion som kan være med til at fastholde professionsviden og måske inspirere nye studerende.


© Dansklærerforeningens Forlag. Kopiering må finde sted efter gældende aftale med Copydan.

 

Download filer:

Du skal være logget ind som medlem for at få adgang til filer med undervisningsforløb.
►​Log ind her. OBS! Har du ikke tidligere været logget ind på dansklf.dk? Klik på fanen ”Bestil ny adgangskode”.

Er du ikke medlem af Dansklærerforeningen, kan du læse mere om medlemsskab og medlemsfordele her på Bliv medlem.