Livsværk

Livsværk

Det selvbiografiske i ny dansk litteratur
Af Claus Christensen & Peter Jensen
ISBN: 
9788779963566
Målgruppe: 
stx
hf
hhx
htx og eux

En antologi der præsenterer en række tekster fra de seneste to årtiers danske litteratur.

Levering 1-3 dage
Kr. 189,00
Medlemspris: Kr. 141,75 (gælder kun på ét eksemplar)
Alle priser er ekskl. moms

Beskrivelse

Yderligere info

Livsværk. Det selvbiografiske i ny dansk litteratur er en antologi der præsenterer en række tekster fra de seneste to årtiers dansk litteratur der har det til fælles at forfatterens livshistorie på den ene eller anden måde bliver en del af det litterære værk.

Teksterne præsenterer en tendens i tiden til at lade liv og værk smelte sammen og placere sig i et transitsted mellem fiktion og fakta og mellem det private og det offentlige.

12 danske forfattere er repræsenteret med vidt forskellige tematiske og genremæssige forsøg med det selvbiografiske. De fleste af teksterne er uddrag af længere værker, og flere af disse medførte en levende og nogle gange ophedet debat om litteraturens rolle og forholdet mellem liv og værk.

Antologien giver eksempler på disse diskussioner, ligesom der også bringes interviews med enkelte forfattere der fortæller om deres overvejelser om at skrive direkte på egne livshistorier.

Bogen indledes med en grundig introduktion der præsenterer bogens tekster, drager paralleller til andre former for selvfremstilling i tidens mediebillede samt indfører eleverne i tematiske, genremæssige og litteraturanalytiske problemstillinger til arbejdet med selvbiografisk litteratur.

Til hver tekst hører arbejdsspørgsmål der kan tjene enten som konkrete øvelser eller som inspiration for arbejdet med teksterne. Spørgsmålene begynder i den tekstnære analyse og breder sig siden ud mod antologiens centrale problemstillinger. Afslutningsvist gives mere perspektiverende opgavetyper i form af medieopgaver, kreative opgaver, paralleltekstopgaver samt ind i debatten-opgaver.

Antologien henvender sig til danskundervisningen på de gymnasiale ungdomsuddannelser og kan fx anvendes i forbindelse med et litteraturhistorisk tema eller et epokalt nedslag i årtusindeskiftets litteratur.

Bogen kan i øvrigt læses af enhver med interesse for den aktuelle danske litteratur.

ISBN: 
9788779963566
Antal sider: 
184
Årstal: 
2012
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag
Uddannelse
STX
HF
HHX
HTX
Vægt: 
0.48