Medlemsvilkår

Alle kan være med
Alle der har interesse i danskfaget, kan mod betaling af kontingent blive medlem af Dansklærerforeningen. Medlemskabet er personligt – skoler og institutioner kan således ikke oprette medlemskab.

Kontingent
Du betaler kr. 475,- i kontingent en gang om året hvis du er i arbejde som lærer, uanset skoleform, og kr. 135,- hvis du er studerende, arbejdsledig, pensionist, gift med et andet medlem af foreningen eller blot er interesseret i at følge med i danskfaget. Meld dig ind via denne INDMELDELSESFORMULAR.

Kontingentperiode
Medlemskab betales for et år ad gangen og gælder for hele året. Som nyt medlem løber kontingentperioden fra den 1. i den måned du har indmeldt dig, og et år frem. Blev du medlem før september 2010, følger dit kontingent kalenderåret.

Organiseret i sektioner
Dansklærere, studerende på alle læreanstalter, arbejdsledige og pensionister er organiserede i sektioner og er valgbare ved sektionernes generalforsamlinger. Dansklærerforeningen – organisation.

Alle andre er medlemmer uden stemmeret, men har samme adgang til medlemsfordelene. Repræsentantskabet kan udpege ambassadører og æresmedlemmer for Dansklærerforeningen. For disse gælder særlige medlemsvilkår.

Du kan her læse Dansklærerforeningens vedtægter.

Køb af medlemskab
Du kan købe og betale dit medlemskab via dansklf.dk.  Der vil inden for 30 dage blive fremsendt en faktura via PBS.

Hvis du indgår en aftale med din skole om at den betaler til din faglige opdatering i form af et medlemskab af Dansklærerforeningen, kan vi sende din faktura til skolen. Du skal blot angive skolen og deres EAN nummer som anden betaler.

Er du i tvivl om hvordan du opretter et medlemskab, kan du maile til dansklf@dansklf.dk, så skal vi nok hjælpe dig videre.

Adgang til medlemsfordele
For at kunne få del i Dansklærerforeningens medlemsfordele skal du have et gyldigt medlemskab. Det har du så snart du har meldt dig ind.

Medlemsfordele:

  • Medlemsbladet DANSK eller Dansk Noter fire gange om året som en del af dit kontingent
  • Rabat når du deltager i foreningens kurser, konferencer og andre arrangementer
  • 60 % rabat når du forudbestiller nye udgivelser fra Dansklærerforeningens Forlag (læs mere under Bogpakke)
  • 25 % rabat på ét eksemplar af alle udgivelser fra Dansklærerforeningens Forlag (du skal være logget ind som medlem for at opnå rabatten i shoppen)
  • Nyhedsbreve med ideer, inspiration og nyheder om danskfaglige aktiviteter

Ændringer i dine medlemsdata
Hvis du flytter, får ny mail, nyt telefonnummer eller din arbejdsgiver fremover vil betale dit kontingent, så send en mail med ændringerne til dansklf@dansklf.dk
Eller opdater dine data på hjemmesiden under Din profil.

Persondatapolitik
I henhold til EUs persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018, er vi forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Læs mere her Persondatapolitik

Fortrydelse af medlemskab
Du har 14 dages fortrydelsesret fra registreringen har fundet sted, dvs. fra når du har modtaget din velkomstmail. Du skal i givet fald sende en mail til dansklf@dansklf.dk med dit navn og medlemsnummer samt en begrundelse for fortrydelsen af medlemskabet.

Opsigelse af medlemskab
Ønsker du at melde dig ud af Dansklærerforeningen, skal det foregå skriftligt via mail til dansklf@dansklf.dk, hvor du gerne må oplyse din begrundelse for din udmeldelse. Udmeldelsen skal ske senest en måned før udløb af kontingentåret. Udmeldelse berettiger ikke til tilbagebetaling af allerede betalt kontingent.