Samlet aktivitetskalender 2019-20

2019 AKTIVITET, TID OG STED
21. aug. Grammatikundervisning i danskfaget
Vi undersøger forskellige grammatikbegreber og grammatikdidaktikker, og ser på ny viden om praksis i danskfaget lige nu hvordan gøres sprog til genstand for undersøgelse i grundskolen?
Tid og sted: kl. 15-18 på Christianshavn Døttreskole, København.
KURSET ER AFLYST.
​Til grundskolen
21. aug. Den journalistiske værktøjskasse til afgangsprøverne i skriftlig dansk
Få helt styr på arbejdet med de journalistiske genrer i udskolingen, så undervisningen bliver legitimeret primært ud fra alment didaktiske mål, men stadig forbereder eleverne til afgangsprøverne i dansk.
Tid og sted: Kl. 9-15, Århus Lærerforening, 8000 Århus C.
KURSET ER AFLYST.
​Til grundskolen
22. aug. Den journalistiske værktøjskasse til afgangsprøverne i skriftlig dansk
Få helt styr på arbejdet med de journalistiske genrer i udskolingen, så undervisningen bliver legitimeret primært ud fra alment didaktiske mål, men stadig forbereder eleverne til afgangsprøverne i dansk.
Tid og sted: Kl. 9-15, i Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev
KURSET ER AFLYST.
​Til grundskolen
22. aug.

Brug dine hjælpemidler – en introduktion til otte læseteknologiske strategier
Dette kursus er for læsevejledere og lærere i grundskolen, der ønsker viden om, hvordan de kan støtte elever i at anvende læseteknologi gennem undervisning i LT-strategier.
Kurset er ikke en gennemgang af LT-programmer og deres funktioner.
Tid og sted: Kl. 15-18 på Vestre Skole, Silkeborg
KURSET ER AFLYST.
​Til grundskolen

26. aug.

Fyraftensmøde: Men vi kan så meget mere
Inspiration til din danskundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet med Sarah Haug Rasch.
NB! Gratis og kun for medlemmer.
Tid og sted: Kl. 16-18 i Dansklærerforeningens Hus, Frederiksberg.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 2. august 2019)
​Til grundskolen

29. aug. Eventyrjournalistik
Bliv i stand til at gennemføre forløbet Eventyrjournalistik med en klasse på mellemtrinnet.
Tid og sted: kl. 9-15,  Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev
KURSET ER AFLYST.
​Til grundskolen
15. sept.

Den personlige stemme - ARRANGEMENTET ER FULDT BOOKET!
Kursets formål er at give inspiration og konkrete ideer til arbejdet med den personlige stemme i de skriftlige genrer i gymnasiet. 
Tid og sted: kl. 9.30 - 16.00, Odense Katedralskole
Læs mere, og se program.
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, hhx, htx, eux, eud)

16. sept. Fyraftensmøde: Hvem har aben!
KOM, LYT OG TAL om dansklærernes dilemmaer.
NB! Gratis og kun for medlemmer.
Tid og sted: Kl. 16-18 i Dansklærerforeningens Hus, Frederiksberg.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 26. august 2019)
​Til grundskolen
17. sept.

Klog på FP9
Kurset indeholder en introduktion til prøveform B og iPrøven og giver bud på, hvad du skal lægge vægt på i din danskundervisning. 
Tid og sted: Kl. 9-15, på Langhøjskolen, Hvidovre
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 27. august 2019)
​Til grundskolen

18. sept.

At arbejde æstetisk med skriftlighed i indskolingen
Kurset vil give indsigt i, hvordan man kan forstå og arbejde med skriftlighed som en æstetisk og kropslig dimension i danskfaget, og hvordan du kan benytte klasselokalet, forskellige materialer/materialiteter og skift i undervisningen til at vække elevernes sanser og nysgerrighed.
Tid og sted: Kl. 9-15, i Dansklærerforeningens Hus, Frederiksberg
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 27. august 2019)
​Til grundskolen

24. sept. Klog på FP9
Kurset indeholder en introduktion til prøveform B og iPrøven og giver bud på, hvad du skal lægge vægt på i din danskundervisning. 
Tid og sted: Kl. 9-15, på Vonsild Skole, Kolding
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 3. september 2019)
​Til grundskolen
26. sept. Klog på FP9
Kurset indeholder en introduktion til prøveform B og iPrøven og giver bud på, hvad du skal lægge vægt på i din danskundervisning. 
Tid og sted: Kl. 9-15, på Skipper Clement Skolen, Aalborg
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 3. september 2019)
​Til grundskolen
27. sept.

Feedback og evaluering – en naturlig del af elevens hverdag
Få viden om, hvordan elev/elev-feedback og evaluering kan blive en naturlig del af undervisningen.
Gennem konkrete øvelser bliver kursisterne rustet til at indføre en samarbejdskultur med fokus på feed back i en travl hverdag.
Tid og sted: Kl. 9-15, på Skipper Clement Skolen, Aalborg
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 4. september 2019)
​Til grundskolen

1. okt.

Bliv en haj til podcast!
På kurset lærer du at optage og klippe en simpel lydfortælling. Du vil lære at bruge softwareprogrammet Hindenburg og få en introduktion til interviewteknik og narratologi.
Tid og sted: Kl. 9-15, i Dansklærerforeningens Hus, Frederiksberg
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 10. september 2019)
​​Til grundskolen

2. okt.

Den halve sandhed – Nye medier og falske nyheder i danskundervisningen
Med udgangspunkt i medieudviklingen ser vi på dette kursus på falske nyheder, og på hvordan man konkret kan arbejde med fænomenet i danskundervisningen i folkeskolens ældste klasser. Deltageren får overblik over medieudviklingen, konkrete undervisningsforløb og ideer til, hvordan man arbejder med søgning på nettet og kildebrug i danskundervisningen.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Sydskolen, Asnæs
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 11. september 2019)
​​Til grundskolen

2. okt.

Den røde tråd i danskfaget
Du får ideer og inspiration til en organisering, der kan strukturere arbejdet i fagteamet samt et indhold, der kan være et fælles samarbejde i teamet.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Stjernevejskolen, Hedensted
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 11. september 2019)
​​Til grundskolen

3. okt.

Sæt spor i tiende – identitet og refleksion
Med afsæt i udgivelsen “Sæt spor i tiende” foldes nøglebegreberne identifikation, kommunikation, kultur og refleksion ud med helt konkrete ideer til danskfagligt stof og danskfaglige undervisningsforløb.
Tid og sted: Kl. 9-15, på Sydskolen, Asnæs 
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 12. september 2019)
​​Til grundskolen

3.-5. okt. Årsmøde-kursus 2019: Virkelighedsopfattelser – møder mellem menneske og teknologi
Årsmødet 2019 vil søge at stille spørgsmål til betydningen af teknologier i både medier og litterære og æstetiske udtryk, og hvordan vi derigennem skal forstå os selv som mennesker.
På årsmødet deltager forskere, didaktikere og kunstnere, og vi skal ud og se på Aalborg.
Tid og sted: kl. 9.30 - 16.00, Odense Katedralskole
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 1. september 2019)
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, hhx, htx, eux, eud)
9. okt. Den halve sandhed – Nye medier og falske nyheder i danskundervisningen
Med udgangspunkt i medieudviklingen ser vi på dette kursus på falske nyheder, og på hvordan man konkret kan arbejde med fænomenet i danskundervisningen i folkeskolens ældste klasser. Deltageren får overblik over medieudviklingen, konkrete undervisningsforløb og ideer til, hvordan man arbejder med søgning på nettet og kildebrug i danskundervisningen.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Christianshavn Døttreskole, København 
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 11. september 2019)
​​Til grundskolen
23.-25. okt

Årsmøde 2019 – Litteraturen i bevægelse
Årsmødet i Dansklærerforeningens sektion for læreruddannelse dykker ned i den nyeste digitale litteratur og spørger til, hvad den betyder for vores måde at læse, forstå og fortolke litteratur på, Og der sættes fokus på, hvad det siger om kulturens og samfundets forandringer i lyset af digitaliseringen.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 16. september 2019)
​​Til læreruddannelsen

25. okt.

Workshop: Skrivecup 2019/20 og kreativ skrivning
Kursets formål er at give inspiration og konkrete ideer til arbejdet med den personlige stemme i de skriftlige genrer i gymnasiet. 
Tid og sted: kl. 12:00 - 15:30, på Egaa Gymnasium, Mejlbyvej 4, 8250 Egå
Læs mere, og se tilmelding 
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, htx)

5. nov.

Fake news og moderne lydfortællinger i udskolingens danskfag
Med afsæt i autentiske eksempler kommer vi ind på, hvad fake news overhovedet er, hvorfor og hvordan de er opstået – og vigtigst: hvordan vi kan tilrettelægge og gennemføre en undervisning, så eleverne bliver i stand til at spotte, hvad der er fake, og hvad der er fakta, når de læser nyheder på nettet.
Tid og sted: Kl. 9-15, på Stjernevejskolen, Hedensted
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 15. oktober 2019)
​​Til grundskolen

5. nov.

Mig og dig og YouTuben
Kurset klæder dansklæreren på til at arbejde med blogs og vlogs i danskundervisningen. Vi dykker ned i genren og dens kendetegn, og ser også på, hvordan man kan arbejde med blogs frem mod afgangsprøven, samt i praksis inddrage blogs og vlogs i danskundervisningen.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Vonsild Skole, Kolding
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 15. oktober 2019)
​​Til grundskolen

7. nov. Klog på FP10
Dette kursus giver dig tekster, billeder, fotos og filmklip, - nye som gamle - som inspiration til danskundervisningen i 10.klasse under dette tema og hele tiden med hånden ned i FP10-prøverne. 
Tid og sted: Kl. 9-15, på Haahrs Skole, Svendborg
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 17. oktober 2019)
​​Til grundskolen
12. nov. Mig og dig og YouTuben
Kurset klæder dansklæreren på til at arbejde med blogs og vlogs i danskundervisningen. Vi dykker ned i genren og dens kendetegn, og ser også på, hvordan man kan arbejde med blogs frem mod afgangsprøven, samt i praksis inddrage blogs og vlogs i danskundervisningen.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Vestegnens Privatskole, Taastrup 
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 22. oktober 2019)
​​Til grundskolen
18. nov.

Lær eleverne at knække koden og styrk sprogforståelsen!
Kurset tager udgangspunkt i filosofien bag Læsefidusen, der handler om, at den enkelte elevs skriftsprogsudvikling er et fælles ansvar mellem skole og hjem. Læsefidus-filosofien bygger på praksisviden, der er forankret i opdateret forskningsbaseret viden - fx formidlet af den danske læseforsker Carsten Elbro. Læsefidus-filosofien understøttes også af et nyt dansk forskningsprojekt “READ - sammen om læsning”, der sætter fokus på forældreinvolvering.
Tid og sted: Kl. 9-15, på Sydskolen, Asnæs 
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 28. oktober 2019)
​​Til grundskolen

Vinter og forår
2019-20
Regionale kurser 2019/20
Også i det kommende skoleår afholder fagkonsulenterne og regionsrepræsentanterne for Dansklærerforeningens sektion for stx og hf, et årligt kursus/møde i hver af landets regioner.
Læs mere.
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, hhx, htx, eux, eud)
 
2020 AKTIVITET, TID OG STED
8. jan.

Om at skrive med børn med forfatter Ditte Steensballe - Mellemtrin
Ditte Steensballe præsenterer og belyser ud fra sine mangeårige skriveworkshops med børn og unge forskellige indfaldsvinkler til at komme i gang med at skrive små, overskuelige øvelser ud fra billeder, sætninger og musik. Hun giver konkrete værktøjer, der kan stimulere børnene til at skrive - og skrive videre.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Stjernevejskolen, Hedensted 
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 18. december 2019)
​​Til grundskolen

14. jan. Fyraftensmøde: Boost dit danskhjert
Der er lagt op til en caféaften med æstetiske, historiske og etiske indspark, der inspirerer til endnu mere danskfag i din skolevirkelighed. Der hentes inspiration i udgivelser, materialer og tendenser, som tegner sig i faget de kommende år.
NB! Gratis og kun for medlemmer.
Tid og sted: Kl. 16-18 i Dansklærerforeningens Hus, Frederiksberg.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 18. december 2019)
​​Til grundskolen
15. jan.

Multimodalitet i danskfaget
Du får solid erfaring med genrerne billedromaner og graphic novels og forskellige ideer til, hvordan der kan arbejdes analytisk og fortolkningsmæssigt med genrerne i udskolingens danskundervisning. Du får ligeledes inspiration til, hvordan genrerne kan være gode bud på multimodale prøveoplæg til prøveform B. 
Tid og sted: Kl. 15-18, på Vestegnens Privatskole, Taastrup
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 18. december 2019)
​​Til grundskolen

16. jan. Sæt spor i tiende – Identitet og refleksion
Med afsæt i udgivelsen “Sæt spor i tiende” foldes nøglebegreberne identifikation, kommunikation, kultur og refleksion ud med helt konkrete ideer til danskfagligt stof og danskfaglige undervisningsforløb.
Tid og sted: Kl. 9-15, på Skipper Clement Skolen, Aalborg
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 18. december 2019)
​​Til grundskolen
22.-23. jan.

Nye fagdidaktiske vinkler
Kurset opdaterer den erfarne dansklærer med nye fagdidaktiske vinkler på undervisningen i de gymnasiale uddannelser i fagets samspil mellem de tre perspektiver. 
Sted: På Comwell, Kolding
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 20. december 2019)
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, hhx, htx, eux, eud)

Feb./marts/
april

Skolebaserede kurser 2020
Dansklærerforeningens sektioner for ungdomsuddannelserne afholder skolebaserede kurser igen i foråret 2020. De skolebaserede kurser er enkeltdagskurser og relaterer sig bredt til fagets tre perspektiver: sprog, litteratur, medier. Formålet med kurserne er at give inspiration til danskundervisningen. 
Tid og sted: Februar, marts og april 2020 på den enkelte skole.
Læs mere.
Til ungdomsuddannelserne (stx, hf, hhx, htx, eux, eud)

4. feb. Læs, læs, læs!
Ikke et ondt ord om iPads, sociale medier, Youtubekanaler og digitale platforme, men på denne kursusdag hylder vi bogen med afsæt i den nye serie til mellemtrinnet Læs! Læs! Læs!, og du får inspiration til, hvordan du tilrettelægger en undervisning, der fremmer elevernes læseudvikling, -lyst og -engagement.
Tid og sted: Kl. 9-15, på Vonsild Skole, Kolding
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 14. januar 2019)
​​Til grundskolen
5. feb. Om at skrive med børn med forfatter Ditte Steensballe - Udskoling
Ditte Steensballe præsenterer og belyser ud fra sine mangeårige skriveworkshops med børn og unge forskellige indfaldsvinkler til at komme i gang med at skrive små, overskuelige øvelser ud fra billeder, sætninger og musik. Hun giver konkrete værktøjer, der kan stimulere børnene til at skrive - og skrive videre.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 15. januar 2020)
​​Til grundskolen
19. feb. Multimodalitet i danskfaget
Du får solid erfaring med genrerne billedromaner og graphic novels og forskellige ideer til, hvordan der kan arbejdes analytisk og fortolkningsmæssigt med genrerne i udskolingens danskundervisning. Du får ligeledes inspiration til, hvordan genrerne kan være gode bud på multimodale prøveoplæg til prøveform B. 
Tid og sted: Kl. 15-18, på Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 29. januar 2020)
​​Til grundskolen
20. feb.

Styr på kommaerne? – kom og få genopfrisket de grundlæggende regler for komma og andre sproglige hovedpiner
Oplever du at være i tvivl, når du skal sætte kommaer? Er du forvirret over, hvad med og uden startkomma betyder? Så er kurset her noget for dig.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 30. januar 2020)
​​Til grundskolen

20. feb.

Mere krudt til kanonen
Kurset præsenterer de store linjer i vores litteraturhistorie fra tidernes morgen til nyere tid, og støver nogle af kanonforfatternes tekster af og sætter disse ind i en nutidig kontekst.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Sydskolen, Asnæs
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 13. januar 2020)
​​Til grundskolen

26. feb. Mere krudt til kanonen
Kurset præsenterer de store linjer i vores litteraturhistorie fra tidernes morgen til nyere tid, og støver nogle af kanonforfatternes tekster af og sætter disse ind i en nutidig kontekst.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Christianshavn Døttreskole, København
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 30. januar 2020)
​​Til grundskolen
26. feb. Styr på kommaerne? – kom og få genopfrisket de grundlæggende regler for komma og andre sproglige hovedpiner
Oplever du at være i tvivl, når du skal sætte kommaer? Er du forvirret over, hvad med og uden startkomma betyder? Så er kurset her noget for dig.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Vestegnens Privatskole, Taastrup
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 6. februar 2020)
​​Til grundskolen
Marts (uge12)

Kursus: HOMO ECONOMICUS 
Kursets formål er et fokus på det økonomiske menneske - Homo Economicus - i litteraturen, i medierne og i samfundet generelt.
Tid og sted: På Comwell Middelfart,  Karensmindevej 3, 5500 Middelfart (Nærmere info og link til tilmelding følger snares)
Læs mere. (Tilmeldingsfrist 1. marts 2020)
​​Til ungdomsuddannelserne

3. marts

Børne- og ungdomslitteraturen lever!
Det bliver en eftermiddag, hvor vi skal se nærmere på, hvad der rører sig inden for børne- og ungdomslitteraturen. Der vil være inspiration til, hvad der skal stå på hylderne af billedbøger, børnebøger, serier, ungdomsbøger, grafiske romaner, tegneserier osv. 
Tid og sted: Kl. 14-17, på Broskolen, afd. Bøgehøj, Årslev
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 11. februar 2020)
​​Til grundskolen

5. marts Om at skrive med børn med forfatter Ditte Steensballe - Indskoling
Ditte Steensballe præsenterer og belyser ud fra sine mangeårige skriveworkshops med børn og unge forskellige indfaldsvinkler til at komme i gang med at skrive små, overskuelige øvelser ud fra billeder, sætninger og musik. Hun giver konkrete værktøjer, der kan stimulere børnene til at skrive - og skrive videre.
Tid og sted: Kl. 15-18, på Nyager Skole, Rødovre
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 13. februar 2020)
​​Til grundskolen
10. marts Fyraftensmøde: Dansk i dannelsesorkanens øje med Jens Raahauge
Danskfaget skal både sikre eleven færdigheder, evnen til at bruge dem og et indhold der rækker ud over den enkelte. Faget bidrager til både den enkeltes personlige udvikling og til evnen til at kunne begå sig i et demokratisk fællesskab. Spørgsmålet er da, hvordan underviseren får professionelt råderum til at løse den opgave.
NB! Gratis og kun for medlemmer.
Tid og sted: Kl. 16-18 i Dansklærerforeningens Hus, Frederiksberg.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 18. februar 2020)
​​Til grundskolen
13. marts

Lempede Fælles Mål i danskDu får solid erfaring med Lempede Fælles Mål og det tilhørende vejledningsmateriale. Der laves forskelligt gruppearbejde, som giver rum for sparring og videndeling omkring Lempede Fælles Mål, og hvad dette betyder for danskfaget på det klassetrin, hvor du underviser.
Tid og sted: kl. 15-18 på Christianshavn Døttreskole, København.
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 18. februar2020)
​​Til grundskolen

20. marts

Atlantbib, Nabosprog & Rigsfællesskab – lad nabosprog blive en naturlig del af undervisningen med gratis læremidler
Kurset giver mange praktiske eksempler på at integrere nabosprogene i danskundervisningen, så det føles som en naturlighed - på alle trin.
Tid og sted: Kl. 15-18 på Stjernevejskolen, Hedensted
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 28. februar 2020)
​​Til grundskolen

24. marts

Håndskrivning – hvordan og hvorfor?Dette kursus er til dig, der vil vide, hvordan du helt konkret underviser i håndskrivningens forskellige faser: Hvilken skrifttype, hvilke skriveredskaber, hvilke øvelser, hvilke materialer – og ikke mindst hvor lang tid skal der afsættes? 
Tid og sted: Kl. 9-15 på Nyager Skole, Rødovre
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 3. marts 2020)
​​Til grundskolen

31. marts Håndskrivning – hvordan og hvorfor?
Dette kursus er til dig, der vil vide, hvordan du helt konkret underviser i håndskrivningens forskellige faser: Hvilken skrifttype, hvilke skriveredskaber, hvilke øvelser, hvilke materialer – og ikke mindst hvor lang tid skal der afsættes? 
Tid og sted: på Skipper Clement Skolen, Aalborg
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 10. marts 2020)
​​Til grundskolen
31. marts Børne- og ungdomslitteraturen lever!
Det bliver en eftermiddag, hvor vi skal se nærmere på, hvad der rører sig inden for børne- og ungdomslitteraturen. Der vil være inspiration til, hvad der skal stå på hylderne af billedbøger, børnebøger, serier, ungdomsbøger, grafiske romaner, tegneserier osv. 
Tid og sted: Kl. 14-17, på Vestre Skole, Silkeborg
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 10. marts 2020)
​​Til grundskolen
20. april Bliv en haj til podcast!
På kurset lærer du at optage og klippe en simpel lydfortælling. Du vil lære at bruge softwareprogrammet Hindenburg og få en introduktion til interviewteknik og narratologi.
Tid og sted: Kl. 9-15, på Sydskolen, Asnæs
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 30. marts 2020)
​​Til grundskolen
18. maj

Lær eleverne at knække koden og styrk sprogforståelsen!
Kurset tager udgangspunkt i filosofien bag Læsefidusen, der handler om, at den enkelte elevs skriftsprogsudvikling er et fælles ansvar mellem skole og hjem. Læsefidus-filosofien bygger på praksisviden, der er forankret i opdateret forskningsbaseret viden - fx formidlet af den danske læseforsker Carsten Elbro. Læsefidus-filosofien understøttes også af et nyt dansk forskningsprojekt “READ - sammen om læsning”, der sætter fokus på forældreinvolvering.
Tid og sted: Kl. 9-15, på Stjernevejskolen, Hedensted
Læs mere, og tilmeld dig (Tilmeldingsfrist 4. maj 2019)
​​Til grundskolen