Kursus: Nye Fagdidaktiske Vinkler 2021

KURSET ER DESVÆRRE AFLYST! (Alle deltagere har fået direkte besked)

Kurset opdaterer den erfarne dansklærer med nye fagdidaktiske vinkler på undervisningen i de gymnasiale uddannelser i fagets samspil mellem de tre perspektiver. Sigtet er at give danskfagets bud på, hvordan vi kan motivere og løfte unge fagligt og samtidig bibringe dem dannelse, der klæder dem på til at møde verden.

Kurset har fokus på at præsentere en vifte af nyere didaktiske og tematiske tilgange til danskundervisningens tre perspektiver. Hvordan giver kunst og kultur mening for unge i dag både med tilbageblik og udblik til verden omkring dem? Hvordan bliver unge kreative og kritiske sprog- og mediebrugere? Hvordan kan vi kaste nyt blik på litterære læsninger? 

Kurset vil indeholde workshops, vidensdeling, teoretiske og praksisnære oplæg.

Tid
Onsdag den 27. januar kl. 9 til torsdag den 28. januar 2021 kl. 15.

Sted
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Priser*
3.550,00 kr. for medlemmer af Dansklærerforeningen / 3.850,00 kr. for ikke-medlemmer.
*Prisen er ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning og overnatning. I prisen er inkluderet kursusmateriale efter aftale med copydan.

Tilmeldingsfrist
Senest den 21. december 2020

GÅ TIL TILMELDING (KURSET ER AFLYST)

 

Kontakt
Spørgsmål vedrørende kurset kan rettes til Katrine Haaning, kh@egaa-gym.dk

På gensyn
Dansklærerforeningens sektion for stx og hf