A.B.C.D. trivselsundersøgelsessang. Nu med CPR vers – Jens Raahauge blogger på folkeskolen.dk

folkeskolen.dk, 6. januar 2018. Blog af Jens Raahauge

»Her er ugens trivselsundersøgelsessang - nu med otte vers , hvor de sidste to vers er inspireret af Jeppe Søe og af Undervisningsministeriets særprægede ageren. Og hvor det sidste vers er bonus, fordi tre bogstaver sprænger alfabetet: CPR!


A.B. C. D.

Trivsel er det

børn måles på ret tit:

Du må ik’ ha det skidt,

stresset, nej ak og ve

A.B.C.D.

 

E.F.G.H.

Du må forstå

viden og færdighed

det skal du trives ved.

Du skal vær’ ovenpå

E.F.G.H.

 

I.J.K.L.

Tro på dig selv.

Venskab og facebookkald.

Selfies og syndefald.

Munter alligevel?

I.J.K.L.

 

M.N.O.P.

Trist? Lad os se:

Føler du trang til gråd?

Strammer den røde tråd?

Kom vi kan teste det

M.N.O.P.

 

Q.R.S.T.

Ups. Vi kan se,

at du er grådlabil

og har et stivnet smil.

Vi registrerer de’

Q.R.S.T.

 

U.V.X.Y.

Shh, det er fy,

men vi vil gemme dit

svar om hvor du er slidt

”trygt” i en forskersky.

U.V.X.Y.

 

Z.Æ.Ø.Å.

Læs og forstå:

omsorgen for dit vel

indhenter nok  dig selv

med CPR-skilt på!

Z.Æ.Ø.Å.

 

CPR væk!

Der kan ske læk.

Kræv, at din skole ta’r

tal-løse trivselssvar.

Nul numre her. Så træk

CPR væk!  

 

Hele sangen er et forsøg på at forholde sig til den utryghedsfaktor, der består i, at alle børn bliver gennemregistrerede. (Det er måske ikke tilfældigt, at den vidunderlige STASI-film, Das Leben der Anderen, gentagne gange under debatten er dukket op for mit indre blik).

www.folkeskolen.dk/622912/trivselsmaalinger-samkoeres-med-andre-test-via-cpr-nummer

Jeppe Søe giver utrygheden mæle, når han kæmper for sit barns ret til at "gå rent" igennem barndommen.

www.folkeskolen.dk/622734/et-barns-cpr-skal-vaere-rent

Undervisningsministeriet forholder sig helt østtysk til problematikken, når man sætter registreringen på pause p.g.a. regelusikkerhed og ikke p.g.a. bekymring for, hvad man livslangt "har på børnene". 

www.folkeskolen.dk/622732/trivselsmaaling-stoppes-af-frygt-for-brud-paa-persondataregler

Når man har mulighed for at registrere alt, vil det ske, med mindre det aktivt bliver valgt fra. Hvorfor skal børns karakterer, uddannelsesplaner, testresultater og masser af andre ting lagres via deres CPR-numre? Af hensyn til forskningen? Min bare!«Jens Raahauge, bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.