Alt for sent at ændre prøveregler midt i skoleåret – Læs Dansklærerforeningens høringssvar til den nye prøvebekendtgørelse

folkeskolen.dk, 30. november 2017. Af Karen Ravn

»Et halvt år før afgangsprøverne er nye regler på vej, som fastslår, at eleverne som udgangspunkt ikke må gå på nettet. Det får lærerforeningerne til at protestere – bortset fra historie- og samfundsfagslærerne, som er glade for, at eleverne ikke må google i forberedelsestiden.

En ny prøvevejledning bør være tilgængelig for alle lærere, der skal have elever til prøve i god tid, skriver Anders Bondo Christensen i sit høringssvar på vegne af Danmarks Lærerforening.

"Ændringer i prøvebekendtgørelsen bør under alle omstændigheder varsles i god tid og ikke træde i kraft midt i et skoleår", skriver han og foreslår, at den nye prøvebekendtgørelses ikrafttræden udskydes til næste skoleår, så der er tid til at udarbejde prøvevejledninger og til at informere alle de berørte lærere.

DLF anerkender, at der er behov for en præcisering af reglerne for adgang til internet under prøverne, da der pt. er uklarhed om reglerne. Men Lærerforeningen siger samtidig nej til unødige begrænsninger i netadgangen:

"Undervisningen i folkeskolen gør, i tråd med de politiske intentioner, i højere og højere grad brug af digitale undervisningsmaterialer og værktøjer. Prøven bør så vidt muligt afspejle elevernes arbejde i den daglige undervisning, og unødige begrænsninger i elevernes adgang til internettet under prøven bør derfor undgås. Problemer med snyd ved eksamen/prøver bør løses på andre måder", skriver Anders Bondo.

... Også opstramning i dansk
I udkastet til ny prøvebekendtgørelse er det kun ved den nye iPrøve i dansk skriftlig fremstilling, at eleverne må bruge internettet til andet end som adgang til 'specifikke hjælpemidler'. Men også i danskprøven er der efter Dansklærerforeningens opfattelse lagt op til strammere regler. Ifølge bekendtgørelsen må eleverne nemlig bruge internettet som 'fagligt hjælpemiddel' ved iPrøven. Og den formulering vidner efter dansklærerformand Marie Elmegaards opfattelse om en ændring og udvanding af internettets funktion i den skriftlige fremstilling.

"Det finder vi stærkt problematisk, fordi internettets tilgængelighed opfordrer til, at eleverne bliver bevidste om kontekst, afsender-modtager-forhold og formål med deres skriftlige produkt. Her ser vi internettet som mere end et fagligt hjælpemiddel, nemlig i langt højere grad et refleksions- og inspirationsrum", skriver hun i Dansklærerforeningens høringssvar til den nye prøvebekendtgørelse.«

►Læs hele artiklen på folkeskolen.dk

►Læs Dansklærerforeningens høringssvar til den nye prøvebekendtgørelse (pdf)