Anmeldelse: "Fang en fagtekst" af Joy Lieberkind

Fang en tagtekst
Af Joy Lieberkind
Fra Dansklærerforeningens Forlag

 

 

 

 

 

"Fang en fagtekst

Fang en fagtekst - Læs og skriv fagtekster i 3. -4. klasse er et undervisningsmateriale, der er målrettet undervisningen af de yngste elever på mellemtrinnet. Bogen indeholder fem kapitler, hvor det første giver en generel beskrivelse af begrebet fagtekst, og de næste fire omhandler berettende, informerende, instruerende og argumenterende tekster.

Det er en generel problematik, at elever i folkeskolen har svært ved at læse og skrive fagtekster. Fang en fagtekst er derfor et interessant materiale, da det tager fat på arbejdet med fagtekster på et højt fagligt niveau på en enkel og legende måde. Begreber som læsestier, fagord og teksters opbygning bliver enkelt forklaret og eksemplificeret, og de efterfølgende opgaver er varierede, så der hele tiden er afveksling i arbejdsformerne. Det kan dog være en fordel at supplere opgaverne med andre relevante øvelser, da det ellers godt kan virke, som om man lidt hurtigt kommer igennem nogle vigtige områder, som fx sproget i teksttyperne.

Fang en fagtekst er et visuelt indbydende materiale, da layoutet er farverigt og spændende uden at tage fokus fra indholdet. Der er mange tegninger og billeder, der er taget fra elevernes egen hverdag og begrebsverden, og de appellerer umiddelbart til aldersgruppen. Valget af illustrationer virker som grundigt gennemtænkt i forhold til målgruppen, og derfor understøtter illustrationerne teksten på en god måde.

Fangen fagtekst har en klar fordel i at beskæftige sig ligeligt med læsning og skrivning af fagtekster. Det er efterhånden almen viden, at læsning og skrivning understøtter hinanden, og i dette materiale bliver elevernes arbejde hele tiden en vekselvirkning mellem de to kompetencer. Ydermere har materialet det plus, at der i begyndelsen af hvert kapitel er opstillet læringsmål og spørgsmål, der aktiverer elevernes forforståelse, og i slutningen er der et lille evalueringsafsnit, der samler op på, hvad eleverne har lært. Mange skoler har i denne tid skærpet fokus på konkrete faglige læringsmål, og på denne måde passer Fangen fagrekst fint ind i en fagligt funderet undervisning, der har fokus på, hvad elevernes skal lære, frem for hvad de skal lave."

Se anmeldelsen i Læsepædagogen nr. 4/2014. Af Birgit Lundemann Street


Fang en tagtekst
Af Joy Lieberkind
Udkom på Dansklærerforeningens Forlag i november 2013
96 sider.
Kr. 130,00 ekskl. moms.