Anmeldelse: "Grafiske romaner" af Mimi Olsen og Hans-Christian Christiansen

Dansk Noter 4/2015, s. 58-59. Anmeldt af Peter Winther Høymark. Lektor. Stenhus Gymnasium og HF

"En grafisk roman er en længere tegneseriefortælling med en sammenhængende historie. Sådan lyder den korte definition i denne nye udgivelse.

(...)

Jeg vil ikke tøve med at anbefale denne bog. Den er sjov, spændende og inspirerende, og den åbner mange muligheder for forløb, som helt oplagt vil vække vore elevers interesse. Bogen består af tre dele. Først præsenteres en række nødvendige analyseredskaber i arbejdet med de grafiske romaner: formater, genrer, stilarter, virkemidler, karakterer, synsvikler og fortællerforhold. Derefter introduceres en række af mulige analysemetoder, hvor især den psykologisk og den kønsorienterede er fremtrædende sammen med den medieorienterede genreanalyse. Bogens anden del indeholder en grundig gennemgang af, hvordan man konkret analyserer den tegnede fortælling med fokus på stilen og virkemidlerne. Her er der mange gode modeller, spørgsmål og idéer til at komme i dybden. Der er desuden valgt tre temaer til det videre analysearbejde. Temaerne er fremtrædende i de nyeste eksempler på grafiske romaner, som bogen henviser til og bygger på. Kærlighed, køn og seksualitet er det ene tema, fadertabet er det andet, og den selvbiografiske fortælling det sidste. Og den flittige læser af nutidig skønlitteratur vil jo straks nikke genkendende til dette stof. Der er ikke nødvendigvis så langt mellem den skrevne roman og den tegnede. Bogens sidste del, og det er noget af et scoop, rummer fyldige uddrag af nogle nyere, fremragende grafiske romaner. Disse værker bruges undervejs som eksempler i bogens analytiske dele. Mange vil nikke genkendende til Art Spiegelmans Maus og Marjane Satrapis Persepolis. Men glæd jer til uddraget af japanske Jiro Tanaguchis Min Fars Dagbog, amerikanske Alison Bechdels Bedemandens Datter og danske Henrik Rehrs Gavrilo Princip.

(...)

Mimi Olsen og Hans-Christian Christiansen foreslår også, at man arbejder tværfagligt med udgangspunkt i den grafiske roman, og de kommer med en række gode forslag. De foreslår for eksempel et samarbejde mellem dansk og historie med udgangspunkt i Henrik Rehrs fænomenale roman Gavrilo Princip, der skildrer årsagerne til 1. Verdenskrig igennem hovedpersonen Princip, der
som bekendt skød den østrigske ærkehertug i Sarajevo i sommeren 1914. Bogen rummer et konkret forslag til, hvordan disse to fag med deres forskellige materiale og synsvinkler kan gå i dybden med værket og perioden.

(...)

Så vi har altså haft mulighed for at inddrage de tegnede fortællinger i dansktimerne, siden tekstbegrebet blev udvidet, men det har skortet på inspirerende lærebøger i de sidste mange år. Men denne anmeldelses gode nyhed er, at nu er bogen her, og den er ovenikøbet fremragende."