Anmeldelse: "Håndbog til dansk" af Ole Schultz Larsen

Læsepædagogen nr. 4/2015. Af Karina Nørager Larsen

"Håndbog til dansk er primært skrevet til danskundervisningen på de gymnasiale uddannelser. Den er tænkt som en værktøjskasse og et løbende opslagsværk til eleverne, når de arbejder med danskfaget og dets kerneområder.


Formålet med håndbogen er, at eleverne nemt og hurtigt skal kunne orientere sig i bogen og blive guidet igennem nogle af de væsentligste begreber og emner i faget. Forfatteren erkender dog også, at håndbogen ikke kan rumme alt, hvorfor man selvfølgelig må supplere den med andre fagbøger til eksempelvis den skriftlige dimension i faget og til litteraturhistorie, forfatterskaber og periodelæsning. Tanken med håndbogen er, at den skal udgøre en platform for undervisningen, som elever og lærere kan tage afsæt i og så kombinere med yderligere tekster og bøger. Målsætningen med håndbogen er således ganske ambitiøs, og for at den kan fungere som en central og let anvendelig håndbog for eleverne i faget, så kræver det en klar og enkel struktur, hvilket håndbogen også har.

Håndbog til dansk består af fem kapitler, en række analysevejledninger og to oversigter. Håndbogen indledes med to introducerende kapitler, hvor danskfaget præsenteres som et hermeneutisk fag, og hvor kontrakter, koder og genrer slås an. Kapitel 3, 4 og 5 præsenterer logisk nok fagets tre stofområder: litteratur, sprog og medier. Til sidst i bogen finder man analysevejledningerne og to oversigter til henholdsvis film og billedforståelse.

Analysevejledningerne er helt klart håndbogens styrke. Her findes analysevejledninger til romaner' noveller, digte, eventyr, raptekster, retorisk analyse aftaler, billedanalyse, medieanalyse af spillefilm, dokumentarfilm m.m. Vejledningerne har karakter af manualer, som eleverne kan bruge, når de på egen hånd dykker ned i fagets tekster og behandler dem i en danskfaglig optik. Vejledningerne er samtidig tænkt som både et stillads og et træningsredskab for eleverne, der gør dem opmærksomme på det, som de ikke ved første øjekast var opmærksomme på, og som hjælper dem med at systematisere deres iagttagelser. Dog gøres det også klart, at vejledningerne ikke altid skal følges punkt for punkt. Man må også have modet til at slippe stilladset og selv udvælge de relevante analysepunkter.

Endelig er Håndbog til dansk også udstyret med en lang række opgaver i tæt tilknytning til stoffet, der præsenteres i bogen. Opgaverne varierer, så der både er tale om gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde eller skriftligt arbejde.

Samlet set er der tale om en både seriøs og ambitiøs håndbog, der især på analysevejledningerne rækker ud og bliver en reel håndsrækning til eleverne, når de arbejder konkret med fagets tekster."

Anmeldt af Karina Nørager Larsen, Læsepædagogen nr. 4/2015