Anmeldelse: "Sæt spor med litteraturhistorien" af Jimmi Michelsen

Læsepædagogen nr. 4/2015. Af Bente Bruun Jensen

"Sæt spor med litteraturhjstorien er en litteraturhistorie særligt målrettet til udskolingen. Eleverne præsenteres for en kort kronologisk gennemgang af de litteraturhistoriske perioder fra vikingetiden til i dag. Sproget er enkelt, og billedmaterialet er fyldigt og fængende. Der er også præsenteret børnelitterære tekster.

Følgende perioder er præsenterede i tidsrummet 800-2014: Vikingetid, Middelalder, Fra reformation til oplysningstid, Romantik og romantisme, Det moderne gennembrud, Mellemkrigstid, Krig og efterkrigstid, Ungdomsopfør og krise, Fra punk til cyberspace og Globalisering og medietid.

Det er rigtig mange år at skulle dække, og der er brugt mest plads på tiden fra Det moderne gennembrud i 1870 og frem til 2014,det vi kalder moderne tid.

Hver af de ti perioder har undertemaer. Perioden »Fra punk til cyberspace« har følgende underpunkter: Punk, Informationssamfund, Kropskultur, Postmodernisme, Punktromaner og Minimalisme.

Det siger sig selv, at det skal være kortfattet og meget præcist, når så mange år skal dækkes i en bagpå så få sider. Det er lykkedes at forenkle og dog få hovedessensen med til at give eleverne en litterær dannelse.

Sproget er enkelt og på et niveau, som de ældste elever i folkeskolen forstår. Hvis man ønsker fordybelse i enkelte perioder, skal der naturligvis supplerende materialer til.

Bogens store styrke er det velvalgte, fængende og fyldige billedmateriale, som understøtter teksten.

Man får meget for pengene, og bogen kan varmt anbefales."

Anmeldt af Bente Bruun Jensen, Læsepædagogen nr. 4/2015