Anmeldelse: "Selvfortalt" af Poul Behrendt og Mads Bunch

Læsepædagogen nr. 4/2015. Af Sonja Henriksen

"Selvfortalt er en anden måde at læse fiktion på. I modsætning til den traditionelle fiktion bliver der i autofiktionerne vendt op og ned på forholdet mellem læser, forfatter og litteratur. I Selvfortalt sker dette gennem nogle af de mest markante nyere autoftktioner fra perioden 2008-2014. Der fortælles om de mørke sider i livet.

I Selvfortalt fås en udførlig indføring i autofiktion og biografiske referencer (performativ biografisme). Bogen henvender sig til STX, HF, HHX, HTX og EUX.

Bogens første afsnit, Selvfortalt – En Introduktion, er opdelt i seks dele. Her gives en meget grundig indføring i autofiktion. Efterfølgende kommer der antologiafsnit i prosa, lyrik og film med samme omhandlende temaer på tværs af genrerne. Der er gjort brug af lilla skilleblade til hver ny genre, farvede sider med highlightede kulørte overskrifter samt inddragelse af farvebilleder. Før hver genres tekst introduceres tekstuddragene samt forfatteren eller instruktøren.

Teksterne perspektiveres og rejser interessante eksistentielle spørgsmål i forhold til aktuelle temaer med mulighed for tekstsammenhænge med skam, etnicitet, menneskerettigheder, globalisering og sociale medier. Endvidere er der i antologien meget fine, grundige arbejdsspørgsmål, der er diskuterende og perspektiverende til hver tekst. I flere af teksterne er der i højre side ordforklaringer og i venstre side linjehenvisning. Desuden indeholder bogen en rig litteraturliste.

Stod jeg og skulle undervise i prosa, lyrik, teater og film på dette niveau, ville jeg ikke være i tvivl om, at her vil jeg kunne hente inspiration og finde nogle meget fine tekster. En gedigen bog."

Anmeldt af Sonja Henriksen, Læsepædagogen nr. 4/2015