Anmeldelse: "Stjerneskud 0. Skriv og læs i 0. klasse"

Læsepædagogen nr. 4/2015. Af Jane Kinnberg Christiansen


"Stjerneskud 0. Skriv og læs i 0. klasse, af Grete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk Emus, er et bogsystem, der kombinerer børneskrivning, fonologisk læsning og oplæsning med fokus på lytteforståelse i børnehaveklasseregi. Materialet er opbygget over fortællingen Magi på Ny og består af følgende:

Lærerens bog indeholder en god introduktion til teori om den første skrive- og læseundervisning, bl.a. en overskuelig og informativ model, der illustrerer skriveudviklingen. Den teoretiske del indeholder ligeledes et skema først over vokalernes lydvariationer, derefter over konsonanterne, så man hurtigt kan danne sig et overblik af bogstavets lyd, afvigende lyd i kontekst og artikulatorisk beskrivelse: mundens og læbernes stilling. Læreren bliver indført i teori om håndskrift og forældreinddragelse. Fx en huskeseddel til forældrene om, hvordan de bedst støtter deres barn i børneskrivning.

Lærerens bog indeholder 24 kapitelfortællinger til Magi på Ny. Hvert kapitel har fokus på forskellige bogstaver. Man kan finde kapitlerne indlæst på www.dansklf.dk/stjerneskud

Ud over en informativ gennemgang af kapitelbeskrivelserne finder man ti sider med ekstra og gode supplerende aktiviteter, fx lege med alfabetet og hovedrengøring i munden - en sjov leg med fokus på mundens motorik, når bogstaverne udtales. Bagerst findes kopiarkene med fx sange til hvert bogstav og bogstavkort til quiz og bytaktiviteter samt registreringsark til børnenes bogstavevaluering.

Min magiske bog er børnenes arbejdsbog. Barnet kan her træne bogstavernes form, navn og lyd. Arbejdsbogens opgaver er overskuelige og sat med god, stor og tydelig grafik. Der er to sider til hver af de 24 kapitelfortællinger og maks. fire opgaver i alt på begge sider. Det er en mulighed at lade børnene arbejde med opgaverne som lektier, da der nederst på siden findes forklaring til den voksne.

På Nyø. Læs lydlet 0 er en dejlig selvstændig læsebog i hardback. Billederne er tydelige i stregen, og der er tilpas med detaljer, så man kan samtale om forforståelsen inden læsningen af ordene. Bogen er opbygget således, at den både kan læses ved gennemarbejdningen af de 24 kapitelfortællinger og uafhængigt af disse.

Sidst men ikke mindst: Tæt på alfabetet. Stjerneskud er en kasse med 29 kort med store bogstaver, 29 kort med små bogstaver, 29 kort med ord der repræsenterer alfabetet, 29 kort med illustrationer af ovennævnte ord samt 12 kort med rimdele. Der er mange anvendelsesmuligheder fx quiz og byt og memoryspil. Kortene kan anvendes i forbindelse med flere af de supplerende aktiviteter, der er beskrevet i Lærerens bog.

Det er et fantastisk godt og gennemarbejdet materiale, der i min optik kommer hele vejen rundt om bogstaverne og deres funktion. Børnene vil opleve at lære noget hvilket min erfaring viser er vigtigt for indskolingsbørn. Der er tilpas variation af opgaver, så børnene får brugt hele kroppen på bogstavlæringen samt deres funktioner. Og det er fedt."

Anmeldt af Jane Kinnberg Christiansen, Læsepædagogen nr. 4/2015

Læs mere om hele Stjerneskud-serien.