Børnene skal skrive sig ind i læsningen

Folkeskolen.dk, 29. juli 2019. Af Bente Qvist Okholm


(Dansklærerforeningens Forlag 2019. 128 sider. )


»Den grundlæggende tanke for denne bog er at lade børnene opdage skriftens lydprincip ved selv at eksperimentere med at skrive fra starten af 0. klasse.

Forfatterne til "Opdagende skrivning" argumenterer for på baggrund af forskning, at børn medbringer mange og varierede erfaringer med skriftsproget, når de begynder i 0. klasse. Det er vigtigt at støtte børnene i de første skridt ind i skriftsprogsverdenen, for at de på længere sigt får kompetencer til at deltage aktivt i et demokratisk samfund.

I praksis er udgangspunktet for metoden, at børnene skal skrive. Børnene udvikler sig meget forskelligt igennem 0. klasse og 1. klasse, men uanset tempo vil de fleste børn bevæge sig gennem de samme fem stadier. Forfatterne gennemgår de fem stadier og viser, hvordan lærerne i løbet af et skoleår kan inddrage skrivningen i undervisningen og støtte børnene på deres forskellige stadier. Der er i bogen også eksempel på en årsplan, som kan give læseren hjælp til at organisere arbejdet med opdagende skrivning.

For at styrke skrivningen skal børnenes genre- og sprogbevidsthed udfordres. Forfatterne viser, hvordan lærerne kan skabe forskellige sprogbrugssituationer med for eksempel forklarende tekster eller instruerende tekster, samt hvordan man kan arbejde med modeltekster.

Opdagende skrivning er ikke nyt i Danmark. Mange vil kunne genkende dele af metoden fra "Nej farfar! For vi børnestaver". "Opdagende skrivning" tager metoden videre og arbejder mere metodisk med både stavning og tekstudvikling. Det er en inspirerende og vigtig bog, og alle, der arbejder med børn i indskolingen, vil kunne få gode ideer til det daglige arbejde.«

Se anmeldelsen på folkeskolen.dk 

Se bogen på dansklf.dk/shop