Dagens ikke-overraskende nyhed: Unge foretrækker at læse på papir

folkeskolen.dk, 17. januar 2017. Blog af Jens Raahauge

»Blandt de unge er den andel, der foretrækker at læse længere tekster på papir, større end blandt de gamle. Men det er da ikke så overraskende.

Bjerg Kommunikation er det firma, der har undersøgt, på hvilket medium borgere i dette land foretrække at læse længere tekster. Og udfaldet er ganske overbevisende: I gennemsnit vil 77% af befolkningen helst læse tekster af en vis længde på papir, mens det tilsyneladende overraskende er, at hele 83% af de unge foretrækker papirlæsningen. (Tænk at det er os gamlinge, der trækker snittet ned).

Men det er også kun en tilsynelandende overraskelse, for de unge befinder sig netop i en fase af deres liv, hvor de skal læse længere tekster, så deres valg er bygget på indhøstede erfaringer. Og disse erfaringer er der forskningsmæssig belæg for: læsning på det papir, som man er fysisk i berøring med, fremmer hukommelse og koncentration. Hjernen fungerer bedre, når man både visuelt og fysisk er i kontakt med læsestoffet.

Derfor er den ensidige politiske digitaliseringsfokusering og densine steder lige så ensidige pædagogiske iPad-leflen et bidrag til at gøre vores unge dummere, hvis de da ikke gør oprør og forlanger papir. Digital dannelse består blandt andet i at fravælge den digitale koncentrations- og hukommelseshæmmende læsning af længere tekster.

Så forældre og unge: Drop skoler og gymnasier, der praler med at være bogløse. De bruger millioner på at gøre deres elever og studerende dårligere.

Direktøren i Digitaliseringsstyrelsen, Lars Frelle-Petersen, siger i en kommentar til Politiken, at digitaliseringen handler "om meget mere end blot at læse". Og det har han da ganske ret i, og derfor er det da heller ikke rimeligt, at man som en anden Don Quicote kaster sig ud i en kamp mod digitaliseringen. De digitale muligheder er overvældende, når det gælder søgning, surfing og samsnak. Men når samme direktør bruger vendingen, at "det stadig kan være rart at læse på papir", så afslører han i bedste fald en fundamental mangel på indsigt, i værste en utidig arrogance, som kan antyde ensidigheden i embedsværkets rådgivning af politikerne. Det handler ikke om det rare ved at læse, men om det faktum, at læsning og fordybelse i det læste er den vel nok vigtigste adgang til både viden og dannelse. Og at vælge den næstbedste løsning på dette område er et svigt over for de børn og unge, der skal have en fremtid, hvor de på en gang skal have noget at leve af og noget at leve for.«


Jens Raahauge, bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.