Danske skoleelevers foretrukne opslagsværk er bedre end sit rygte

Jyllands-Posten, 1. februar 2017, sektion 1, side 8. Af Morten Vestergaard

"Leksika: Den danske udgave af Wikipedia fylder 15 år, og i den anledning lyder det fra både eksperter og dansklærere, at det brugerskrevne og tidligere udskældte opslagsværk efterhånden er blevet bedre.

... Birgitte Darger, (formand for Dansklærerforeningens sektion for stx & hf, red.), siger:
»I disse alternative fakta-tider er det jo interessant, at mens eleverne for nogle år siden blev advaret mod Wikipedia, fordi det på den åbne platform var alle mulige, der kunne skrive deres version af virkeligheden uden nogen autoritet bag, så ser eleverne nu autoriteter forkaste andres virkelighed og skrive deres egen, uden respekt for det som andre mener. Wikipedias projekt er at skaffe brugerne adgang til realiteterne helt i oplysningens og encyklopædi-tankens ånd. I dag ser det ud til, at det projekt er mere relevant end nogensinde.« Hun mener, at det har vist sig, at Wikipedia - med faglige diskussioner og baggrundsgruppe der kildetjekker - er lige så troværdig en kilde som mange andre opslagsværker.

Og at Wikipedias særlige ophavssituation kan bruges i undervisningen til at få eleverne til at overveje troværdigheden og dermed blive kritiske brugere af nettet.

»Skulle Wikipedia være en forbandelse, er det altså ikke på grund af evt. utroværdighed, sådan som man tidligere antog. Forbandelsen består i, at leksikonartikler i dag synes at være den eneste kilde til elevernes viden. De vænner sig til at læse korte komprimerede sekvenser, hvor de mangler alle mellemregningerne, og de tror, at de ad den vej får fordybet sig. Det er et langt større projekt at tilegne sig viden end at læse i et leksikon, men det gælder alle af slagsen.«

Marie Elmegaard, (formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion, red.), beskriver Wikipedia som et springbræt, det er med til at give alle elever en platform af indsigt - og dermed bedre chancer
for at deltage i undervisningen.

Hun oplever, at eleverne bruger Wikipedia som en facitliste.

Elever tror på Wiki frem for på læreren
»Så snart jeg præsenterer et emne, begynder de at slå op på deres bærbare pc på Wikipedia - og ofte tror de mere på, hvad der står på Wikipedia, end på hvad jeg siger. For nylig talte vi om filmen Jagten i en time. Jeg undrede mig i første omgang over, at så mange elever ikke fangede de mange bibelske referencer i filmen, men i stedet kun hæftede sig ved, at filmen handlede om pædofili.

Men det viste sig at være information, som de havde fundet på Wikipedias artikel om filmen, og det forhindrede dem i at opleve det bagvedliggende budskab,« forklarer Marie Elmegaard. Hun vurderer, at sproget på Wikipedia, hvor der kun er få fremmedord, er forklaringen på, at elever vælger Wikipedia fremfor f. eks. Den Store Danske, som kræver helt andre læsestrategier af eleverne.

Opgaver eller en afgangsprøve, hvor en elev kun henviser til Wikipedia som kilde, vil ikke være en tilstrækkelig kritisk brug af kilder, siger formanden.

»Men det kan være med til at starte diskussionen om kildekritik. Wikipedia kan aldrig erstatte det almendannende aspekt og erkendelsesprocessen i undervisningen. Og det opdager eleverne jo også selv.«"