@danskfagligt – Ny Instagramkonto henvendt til gymnasielærere

På profilen vil gymnasielærere (og evt. andre interesserede) kunne komme ”bagom” arbejdet med forlagets udgivelser på området, få idéer til hvordan man kan bruge bøgerne i undervisningen – og der vil være ”forfatter take overs” med de forfattere, der har lyst.

instagram.com/danskfagligt/

På gensyn!

Dansklærerforeningens Forlag