Dansklærere: Litteraturkanon skal åbnes for flere kvinder

gymnasieskolen.dk, 9. marts 2021. Af Johan Rasmussen

»Gymnasiets litteraturkanon skal have flere kvindelige forfattere og gøres til en vejledende bruttoliste. Det foreslår Dansklærerforeningens to sektioner for ungdomsuddannelser, som onsdag skal argumentere for deres holdning for undervisningspolitikere i Folketinget.

13 mandlige forfattere og Karen Blixen er sammen med en folkevise dansk litteraturs kanon, og alle gymnasieelever skal læse mindst en tekst fra hver forfatter. Kanonlisten har siden 2004 stået som mejslet i granit uden en tilføjelse eller en revurdering. Nu vil dansklærerne dog have ændret kanonlisten og sætte hele idéen med en fastlåst kanon til debat. 

“Man kan undre sig over, at vi har en kanon med 13 mandlige forfattere og én kvindelig forfatter foruden en folkevise. Det sender et skævt signal til ungdommen om, at kvinders stemmer ikke er så vigtige og gyldige som mændenes,” siger forperson for Dansklærerforeningen for stx og hf Mischa Sloth Carlsen.

(...)

Ditte Eberth Timmermann, som er forperson for Dan​sklærerforeni​ngen for hhx, htx, eux og eud tilføjer, at dansklærerne dog ikke har tænkt sig, at der skal fjernes to mandlige forfattere fra kanonlisten for at få plads til to kvinder. Den lukkede kanon med 14 forfattere og folkeviser skal i stedet gøres til en åben bruttoliste med omkring 30 forfattere, hvorfra den enkelte dansklærer skal vælge 14, 15 eller eventuelt flere forfattere, som deres elever skal læse tekster af. Der skal ikke være flere bindinger end nu, men flere frihedsgrader inden for kravene til den klassiske litteratur.

“Det er et udtryk for manglende tillid til lærernes faglighed at tro, at lærerne ikke selv kan vælge relevante tekster og forfattere ud fra en større bruttoliste. En udvidet bruttoliste vil også gøre det nemmere at lave forløb, som sætter forfatterne ind i nogle aktuelle rammer og gør litteraturen vedkommende over for eleverne,” siger Ditte Eberth Timmermann i et dobbeltinterview sammen med Mischa Sloth Carlsen med gymnasieskolen.dk.«

Læs hele artiklen på gymnasieskolen.dk