Dansklærerforeningens Jens Raahauge er genvalgt til UNICEF Danmarks bestyrelse

Dansklærerforeningens bestyrelsesmedlemmer er aktive i mange sammenhænge, der strækker sig ud over selve arbejdet i Dansklærerforeningen.
Bl.a. har Jens Raahauge i en årrække været medlem af UNICEF Danmarks bestyrelse. Vi er stolte af, at Jens netop er blevet genvalgt til dette vigtige arbejde. Børns rettigheder er noget af det, der altid har ligget Jens Raahauge på sinde, og UNICEFs rettighedsskolekoncept, der gør børnerettighederne i FN’s Børnekonvention til en integreret del af danske skoleelevers hverdag, er noget af det, han har haft særlig fokus på de seneste år. Jens Raahauge fortætter nu arbejdet med at udbrede UNICEFs rettighedsskolekonceptet. Det ønsker vi både Jens, UNICEF og ikke mindst skolerne stort tillykke med. 

www.unicef.dk/nyheder/55894/det-er-helt-afgorende-born-bliver-bevidste-om-deres-rettigheder