Debat om ny karakterskala: Lærere har forskellige favoritter

gymnasieskolen.dk, 5. oktober 2020. Af Johan Rasmussen

»De to nye bud på en karakterskala er begge to bedre end den nuværende, mener fire faglige foreninger. Men de er uenige om, hvorvidt det er bedst med en ny model, eller om den nuværende skal repareres. 

Det er rigtig godt, at “hullet” på midten af karakterskalaen lukkes, mener flere faglige foreninger om to nye bud på en ny karakterskala.

Regeringens ekspertgruppe kom med nye bud i sidste uge, og gymnasieskolen.dk har bedt fire formænd for faglige foreninger om at vurdere buddene på en ny karakterskala.

Ekspertgruppen er ifølge formændene sluppet godt fra opgaven, blandt andet ved at gøre op med afstanden mellem karaktererne på midten af den nuværende skala.

Blandt de fire formænd er der dog uenighed om, hvorvidt man skal gå efter den helt nye model med karakter fra 0 til 6, eller om det er bedre at beholde den nuværende skala, hvor 7-tallet udskiftes med 6 og 8.

To formænd peger på, at det er en fordel at beholde den nuværende skala blandt andet fordi, at den vil være nemmere at implementere. I en presset sektor er der ingen grund til at indføre nye tiltag, som kræver yderligere arbejde, lyder et argument.

En anden formand mener dog, at karakterskalaen 0 til 6 er at foretrække. Den skala er meget gennemskuelig, og ved at indføre en helt ny skala får man gjort helt op med den nuværende og den gamle skala, lyder et andet argument.

Den fjerde formand kan finde gode argumenter for begge bud.

[…] 

Dansklærerne: Nuværende model kan være demotiverende 
Mischa Sloth Carlsen er formand for Dansklærerforeningens sektion for stx og hf. Hun mener, det er meget fornuftigt at få rettet op på det store spring i midten af den nuværende karakterskala, så intervallet er to mellem hvert trin i skalaen.

“Et flertal af vores elever får midterkarakterer. Det er demotiverende for elever at blive ved med at få 7, hvis de forbedrer sig fagligt. Det kan for nogle virke som en lang vandring i de evige skyggers dal at blive ved med at få 7,” siger Mischa Sloth Carlsen.

Dansklærernes formand foretrækker at justere på den nuværende syvtrinsskala frem for at indføre en ny.

“Det tager tid at lære en ny skala at kende. Det er ikke fordi, vi har haft den nuværende skala i så mange år, at der er grund til at indføre en ny.”

Til gengæld mener hun, det giver god mening at arbejde på nye trinbeskrivelser af karakterne.

“Set i lyset af den perfekthedskultur, der er blandt mange unge, er der et usundt fokus på fejlfinding i beskrivelsen af karaktererne. Vi skal også kunne belønne selvstændighed og originalitet, så det handler om at nuancere trinbeskrivelserne,” siger Mischa Sloth Carlsen.«

Læs hele artiklen på gymnasieskolen.dk