Eftersyn: Tre år med grundforløbet: Svært at få øje på succesen

gymnasieskolen.dk, 3. februar 2020. Af Johan Rasmussen

»Grundforløbet er kaotisk, men er også med til at udfordre eleverne fagligt, inden de vælger studieretning, viser forskning. GL mener dog, at grundforløbet gør mere skade end gavn og opfordrer til at finde en ny løsning.

‘Bedre og kortere grundforløb’ var en af overskrifterne, da et bredt flertal i Folketinget blev enige om den nye gymnasiereform i 2016.

Siden har grundforløbet været et af de mere omdiskuterede elementer i reformen. Mens det er indiskutabelt, at grundforløbet er blevet kortere, så er der delte meninger om, hvorvidt det også er blevet bedre.

Hvis man spørger formanden for Dansklærerforeningen for htx, hhx og eux, Ditte Eberth Timmermann, er svaret nej.

“Det kræver rigtig meget at få klasserumskulturen op at stå, og når den så fungerer, så skal eleverne deles op i nye klasser. Eleverne skal sætte sig ind i meget nyt i begyndelsen og skal samtidig lære nye kammerater at kende,” siger hun.

Politikerne ønskede med reformen, at grundforløbet skal kvalificere elevernes endelige valg af studieretning og forbedre deres muligheder for at gennemføre den valgte studieretning.

Ditte Eberth Timmermann mener dog, at der målt på det parameter kommer for lidt ud af grundforløbet i forhold til de sociale omkostninger, det kan have for nogle elever at skulle skifte klasse kort inde i skoleåret.

“Det er naturligvis vigtigt, at eleverne bliver afklaret i deres studieretningsvalg, men problemet er et vildt tidspres, urealistiske faglige mål samt eksaminer, som også gør nogle elever nervøse. Hvis man fra politisk hold virkelig ønsker at komme væk fra præstationskulturen og karakterræset, så er det måske også noget, man skal kigge på,” siger Ditte Eberth Timmermann.«

Læs hele artiklen på gymnasieskolen.dk


Læs også:

Lærere: Manglende tid kan gøre reformen til et flop
"Faglige foreninger ærgrer sig over, at lærerne har for lidt tid til at implementere gymnasiereformen. Intentionerne med reformen risikerer derfor at ryge på gulvet."
gymnasieskolen.dk/laerere-manglende-tid-kan-goere-reformen-til-et-flop