Er du ved at færdiggøre din 9. klasses fordybelsesområder? Læs uddybende svar fra UVM

Bestyrelsen i Dansklærerforeningens folkeskolesektion har bedt ministeriet uddybe punkter i Vejledning om skolernes mulighed for at udelade dele af nødundervisningen i de mundtlige prøvespørgsmål.

Ministeriet har svaret følgende på bestyrelsens henvendelse:

Der mangler en specificering af, hvordan berørte tekstopgivelser har en betydning for krav til antal og art af fordybelsesområder.
Svar: Der er givet mulighed for, at lærerne – efter skolens faglige og pædagogiske vurdering heraf - undlader at formulere mundtlige prøvespørgsmål til den/de del/dele af tekstopgivelserne, som alene er foregået med nødundervisning uden fysisk fremmøde. 

Læreren skal sørge for, at der tages højde for de udeladte områder ved udarbejdelsen af fordybelsesområderne. Der skal således alene udarbejdes fordybelsesområder i det stof, som eleverne skal afprøves i i henhold til tekstopgivelsen. 

Der kan være eksempler på, at et fordybelsesområde fx kun indeholder én tekst, mens den anden tekst, der skulle have været i fordybelsesområdet er udeladt, da det har været lærerens og skolelederens faglige og pædagogiske vurdering, at eleverne ikke skal udprøves i denne tekst pga. nødundervisningen.

Det kan være en god idé at den enkelte lærer kigger på sine fordybelsesområder, og undersøger om ikke de også kan deles mere op. Man kan fx forestille sig, at man har et fordybelsesområde, der hedder ”Det moderne gennembrud”, hvor man opgiver en tale af Georg Brandes, et eventyr af Georg Brandes, en novelle af Herman Bang og to kunstbilleder. Så vil man kunne lave tre andre fordybelsesområder der hedder, ”Det moderne gennembruds billeder”, ”Det moderne gennembruds tekster” og ”Tekster af Georg Brandes”.

Det havde været hensigtsmæssigt med et eksempel med litteratur, der opgives under de 80-100 normalsider.
Svar: Vi har særligt modtaget spørgsmål fra lærere vedrørende andre teksttyper, særligt æstetiske tekster. Derfor er der i vejledningerne givet eksempler på udeladelse af særligt disse tekster. Der kan naturligvis på samme måde som ved æstetiske tekster reduceres fx i litteratur inden for de 80-100 sider.


Et godt råd, tag tidlig kontakt til din censor. Din censor fungerer også som din sparringspartner og kan hjælpe med at se andre vinkler.

Derudover er du altid velkommen til at kontakte den danskfaglige konsulent i Dansklærerforeningens Hus, Katja Gottlieb på kgo@dansklf.dk eller tlf. 33 27 60 78.