Evidensen ind, kunsten ud – Se Jens Raahauges blog på Folkeskolen.dk

Evidensen ind, kunsten ud

"De nye Fælles Mål bliver til i en skabelon der er udtænkt af evidensfolk der i deres tænkning har totalitære træk: Evidentismen vil skubbe kunsten og det der er større end det målbare ud. Vi skal skabe en generation af nytteobjekter - til skade for dem og os alle.

Hvis man nærlæser de skabeloner som alle folkeskolens fags mål nu skal skrives ind i, bliver det klart at det altoverskyggende krav er at elevernes kompetencer skal kunne konkretiseres, ses og måles. Dette indebærer at en del væsentlige aspekter af det at være et lærende menneske, et oplevende menneske, et menneske i udvikling bliver underordnet.

Det er alene det elever kan give et udtryk der tæller her og nu. Når dertil lægges at det samlede fokus bliver sat på læringsmål, så fortoner interessen sig for den del af undervisningen som sigter på fællesskabet, den æstetiske oplevelse og dannelsen. For selv om skolen er en supertanker som ikke ændrer kurs fra dag ét, så vil undervisningen langsomt, men sikkert blive rettet imod målene."

Læs hele bloggen på folkeskolen.dk