Fælles Mål skal opleves som frihed for den enkelte lærer

I denne uge afholdt Rådgivningsgruppen for Fælles Mål, der er nedsat af Undervisningsministeriet, et seminar om lempelse af bindingerne i de Fælles Mål. Blandt deltagerne i seminaret var Dansklærerforeningen i skikkelse af formand for folkeskolesektion Marie Elmegaard. Seminaret bød på to dage med reelle drøftelser om, hvordan vi kan understøtte lærernes mulighed for at tilrettelægge god og meningsfuld undervisning.

”Fælles Mål skal opleves som frihed for den enkelte lærer”
Rådgivningsgruppen for Fælles Mål har 9. og 10. april afholdt et seminar om lempelse af bindingerne i Fælles Mål for vidensmiljøer, faglige foreninger og centrale interessenter rundt om folkeskolen.

Rådgivningsgruppen er nedsat af undervisningsministeren, og den har til opgave at rådgive om implementeringen af lempelserne af Fælles Mål. På seminaret har rådgivningsgruppen drøftet deres foreløbige tanker med deltagerne og fået deres kommentarer til det videre arbejde. Rådgivningsgruppen skal aflevere sine anbefalinger i juni 2018. 

Her kan du høre formand Lene Tanggaard fortælle lidt om processen, og hvorfor hun går op i, at Fælles Mål ikke bliver en skrivebordsøvelse, men skaber reel frihed for den enkelte lærer. https://www.facebook.com/undervisningsministeriet/videos/165473861459400...