"Født i 1933, får prisen på Børnenes dag!" – Jens Raahauge blogger på folkeskolen.dk

folkeskolen.dk, 23. november 2015, Blog af Jens Raahauge.

"Man kan brænde for sit arbejde i "flere generationer" - uden at brænde ud. Når det er muligt at se en mening i det man laver. Per Schultz Jørgensen fik i fredags den nyindstiftede UNICEF Prisen i overværelse af modtageren af Nobels Fredspris, Kailash Satyarthi.

UNICEF Danmark havde på fødselsdagen for Konventionen om Barnets Rettigheder inviteret alle mulige forskellige aktører til at mødes og netværke på Børnenes dag 2015. Formålet var at styrke bestræbelserne for at bekæmpe fattigdom, ikke mindst af hensyn til børnene i verden og i Danmark.  

450 havde meldt sig - og de var ngo'er, erhvervsfolk, ansatte fra skole-, daginstitutions- og socialområderne, skolebørn, kunst- og kulturarbejdere, skoleelever fra Danmarks første rettighedsskole, Langelinjeskolen, og mange andre.

Bemærk: Børnenes dag gentages den 21. november 2016.

Dagens program indeholdt taler og 10 emneopdelte laboratoier, men jeg vil indskrænke mig til at omtale to taler:

Kailash Satyarthi delte i år Nobels Fredspris med den pakistanske pige Jalala. Satyarthi talte her i FN Byen, København Ø, med vrede, indignation og varme øjne om de forhold mange af verdens børn er henvist til at leve under. Under parolen "ethvert barn er alles barn" plæderede han for at alle børn har ret til en fremtid med drømme om et liv fri for slaveri og undertrykkelse, og han pegede på det paradoksale i at vi bruger langt flere resurser på at producere og købe våben end på at uddanne velkvalificerede lærere!

Per Schultz Jørgensen modtog den nyindstiftede UNICEF prisen for sit livslange arbejde for barnets rettigheder, ja, han startede på det flere år før der fandtes en konvention. Senest har Per Schultz Jørgensen fået udgivet bogen "Styrk dit barns karakter" hvori han overbevisende argumenterer for at barnets karakter er langt vigtigere end dets karakterer. I sin takketale pegede han på at børnene i Danmark har det bedre end de fleste andre steder i verden, men at vi slet ikke er i mål med hensyn til opfyldelse af barnets rettigheder. Det gælder ved skilsmisser. Det gælder ved anbringelse uden for hjemmet. Det gælder ved seksuelle overgreb. Det gælder ved specialundervisning og inklusion. Vi tror at vi er så gode, men der er lang vej igen, for vi anderkender ikke at børnene er dem der kender deres egne følelser bedst. Vi skal give børnene deres rettigheder, ikke som en tom gestus, men med en samtidig erkendelse af at der følger ansvar med. Når man afgiver ansvar, afgiver man magt. Det er det, der for os voksne er det vanskelige.

Og så afsluttede Per Schultz Jørgensen med at erindre om at der lige for tiden ankommer mange uledsagede børn som flygtninge til Danmark. Og de har krav på at deres rettigheder bliver opfyldt!

Per Schultz Jørgensen tale var så stærk, så passioneret, at modtageren af Nobels Fredspris rejste sig fra sin plads for at stige op ved siden af talerstolen og applaudere vinderen af UNICEF prisen. Det var et stærkt øjeblik. Det var det moment hvor det føltes glædeligt at vi har et vidende og engageret menneske som Per Schultz Jørgensen vandrende iblandt os. Brug ham ved pædagogiske dag når nu politikerne hører så dårligt!

Og tænk på at den mand i Danmark som måske taler klarest i børnenes ørehøjde er født i 1933. Der er ingen logisk sammenhæng mellem tankers og krops alder, ligesom et barns karakter er langt, langt mere end en entalsform af dets karakterer.

Så kære underviser. Hvis du ikke vil brænde ud, men have et langt liv med unge tanker, så søg hen på en skole hvor du får rum og tid til dit engagement, din indhu og din evne til at afgive magt til eleverne."