Fem flotte ⭐⭐⭐⭐⭐ til "Den etiske H.C. Andersen - nye perspektiver på gamle historier"

kristeligt-dagblad.dk, 13. juni 2018.dk. Af Doris Ottesen


Den etiske H.C. Andersen - nye perspektiver på gamle historier. Af Tony S. Andersen og Anne-Marie S. Christensen (Dansklærerforeningens Forlag 2018).
280 sider/Kr. 229,- ekskl. moms.


»Forfatterne får med succes vendt op og ned på, hvem der lider, og hvem der lykkes hos eventyrdigteren.
Uendeligt mange er de stemmer, der i tidens løb har blandet sig i det kor af H. C. Andersen-fortolkere, der alle mener, at de har noget nyt at bidrage med, hvad enten det nu gjaldt den store nationaldigters liv eller digterværk. Der skal derfor også et vist mod til at blande sig i det store kommentatorkor med en påstand om, at her er virkelig noget nyt på færde, når det gælder tolkningen af nogle af H. C. Andersens eventyr. Men lige præcis det mod har lektor i dansk Tony S. Andersen og lektor i kulturvidenskab Anne-Marie S. Christensen, og hvad mere er: De har det med al god grund.

Tony S. Andersen og Anne-Marie S. Christensen har gjort noget nyt og helt anderledes end tidligere læst og hørt. De har skrevet en bog om " Den etiske H. C. Andersen". De har med egne ord fundet " nye perspektiver på gamle historier". Ikke på den måde, at intet af det, de skriver, ikke har været skrevet før, men forstået på den måde, at netop deres måde at præsentere og perspektivere etikken i H. C. Andersens eventyr ikke erindres at være praktiseret før. Dertil kommer, at forfatterne i denne bog særligt henvender sig til undervisere på flere niveauer, samt for eksempel studiekredse, hvor en sådan håndsrækning må siges at være særligt værdifuld og yderst tiltrængt.

... Bogen er som helhed en stor fornøjelse - et vårfrisk pust på gamle blade.«

(kristeligt-dagblad.dk, 13. juni 2018.dk. Af Doris Ottesen). Læs hele anmeldelsen på kristeligt-dagblad.dk